- Bezettingsgraden op een recordhoogte van 97,4% voor het niet-gemeubelde deel en van 91,2% voor het gemeubelde deel van de portefeuille
- Stijging van de huurinkomsten met 25% in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar.
- Stijging van het resultaat vóór IAS 39 en IAS 40 met 22% in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar
- Resultaat vóór IAS 39 en IAS 40 per aandeel van 1,03 €, een stijging van 18% in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar
- Reële waarde van de gediversifieerde vastgoedportefeuille houdt zeer goed stand (daling beperkt tot 0,4% in vergelijking met 30 juni 2008)
- Netto resultaat (-5,4 miljoen € of -1,21 € per aandeel) en netto actief sterk beïnvloed door een boekhoudkundige, niet gerealiseerde minderwaarde (IAS 39) als gevolg van de sterke daling van de interestvoeten in de loop van het semester
- Dividendverwachting blijft onveranderd voor het lopende boekjaar (1,80 € per aandeel)

Dexia nam nota van de cijfers van Aedifica. De vastgoedbevak krijgt een neutraal advies, met een koersdoel van 37 euro.

- Bezettingsgraden op een recordhoogte van 97,4% voor het niet-gemeubelde deel en van 91,2% voor het gemeubelde deel van de portefeuille - Stijging van de huurinkomsten met 25% in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar. - Stijging van het resultaat vóór IAS 39 en IAS 40 met 22% in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar - Resultaat vóór IAS 39 en IAS 40 per aandeel van 1,03 €, een stijging van 18% in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar - Reële waarde van de gediversifieerde vastgoedportefeuille houdt zeer goed stand (daling beperkt tot 0,4% in vergelijking met 30 juni 2008) - Netto resultaat (-5,4 miljoen € of -1,21 € per aandeel) en netto actief sterk beïnvloed door een boekhoudkundige, niet gerealiseerde minderwaarde (IAS 39) als gevolg van de sterke daling van de interestvoeten in de loop van het semester - Dividendverwachting blijft onveranderd voor het lopende boekjaar (1,80 € per aandeel) Dexia nam nota van de cijfers van Aedifica. De vastgoedbevak krijgt een neutraal advies, met een koersdoel van 37 euro.