Ten gronde geeft de rechtbank Dexia gelijk over de verschillende beslissende aspecten van de procedures en benadrukt dat:

• Dexia leningsovereenkomsten (en geen financiële instrumenten) had gesloten met het Departement;

• deze leningsovereenkomsten niet speculatief waren; ze waren volkomen rechtsgeldig en in overeenstemming met de reglementering;

• het Departement bevoegd was om deze leningsovereenkomsten te sluiten, die met kennis van zaken werden ondertekend door zijn vertegenwoordigers;

• Dexia in geen geval heeft verzaakt aan zijn informatie- en adviesplicht tegenover het Departement.

Bijgevolg heeft het TGI van Nanterre de eisen van het Departement Seine-Saint-Denis tot nietigverklaring van de drie betwiste leningsovereenkomsten en elke aanspraak op schadevergoeding afgewezen.

Daarnaast wordt het Departement Seine-Saint-Denis veroordeeld tot de hervatting van de betaling van de vervaltermijnen van zijn leningen.

Het TGI van Nanterre was echter van mening dat de faxen die vóór de ondertekening van de definitieve overeenkomsten werden verstuurd, op zichzelf kunnen worden beschouwd als "leningsovereenkomst" en, gezien de Effectieve Globale Rentevoet (EGR) niet in deze faxen vermeld stond, dit als gevolg heeft dat de wettelijke rentevoet moet worden toegepast.

Dit is een louter technische zaak die los staat van het gestructureerde karakter van de door Dexia verleende kredieten.

Ten gronde geeft de rechtbank Dexia gelijk over de verschillende beslissende aspecten van de procedures en benadrukt dat: • Dexia leningsovereenkomsten (en geen financiële instrumenten) had gesloten met het Departement; • deze leningsovereenkomsten niet speculatief waren; ze waren volkomen rechtsgeldig en in overeenstemming met de reglementering; • het Departement bevoegd was om deze leningsovereenkomsten te sluiten, die met kennis van zaken werden ondertekend door zijn vertegenwoordigers; • Dexia in geen geval heeft verzaakt aan zijn informatie- en adviesplicht tegenover het Departement. Bijgevolg heeft het TGI van Nanterre de eisen van het Departement Seine-Saint-Denis tot nietigverklaring van de drie betwiste leningsovereenkomsten en elke aanspraak op schadevergoeding afgewezen. Daarnaast wordt het Departement Seine-Saint-Denis veroordeeld tot de hervatting van de betaling van de vervaltermijnen van zijn leningen. Het TGI van Nanterre was echter van mening dat de faxen die vóór de ondertekening van de definitieve overeenkomsten werden verstuurd, op zichzelf kunnen worden beschouwd als "leningsovereenkomst" en, gezien de Effectieve Globale Rentevoet (EGR) niet in deze faxen vermeld stond, dit als gevolg heeft dat de wettelijke rentevoet moet worden toegepast. Dit is een louter technische zaak die los staat van het gestructureerde karakter van de door Dexia verleende kredieten.