Is daarmee de mislukking van dat beleid aangetoond? Zeker niet, en volgens Dexia wel om diverse redenen. Ten eerste is de weer gestegen langetermijnrente via de "break-even" goed nieuws, wat de aandacht vestigt op het feit dat men verwacht dat de inflatie binnen dit en enkele jaren zal toenemen.

Gekoppeld aan die evolutie is voorts de aandelenstijging uitstekend nieuws voor de Amerikaanse economie, een voorwaarde die nu van cruciaal belang is voor een werkloosheidsdaling.

Zo geeft de JPM-benchmark sinds het begin van vorig jaar een performance te zien van 7 %. Vanuit technisch oogpunt is de generieke 10-jaarsrente weer teruggekeerd naar het niveau van 3,30 %.

De rente op 5 jaar deed het minder goed dan de rest van de rentecurve, waardoor de "barbell" 2-5-10 uitkwam op -0,15 %.

Vanuit strategisch oogpunt staat Dexia lichtjes positief t.o.v. het segment "10 jaar" en verkopen wij het segment "5-10 jaar". Op

korte termijn denkt volgens Dexia niet aan een "sell-off" van obligaties.

Is daarmee de mislukking van dat beleid aangetoond? Zeker niet, en volgens Dexia wel om diverse redenen. Ten eerste is de weer gestegen langetermijnrente via de "break-even" goed nieuws, wat de aandacht vestigt op het feit dat men verwacht dat de inflatie binnen dit en enkele jaren zal toenemen. Gekoppeld aan die evolutie is voorts de aandelenstijging uitstekend nieuws voor de Amerikaanse economie, een voorwaarde die nu van cruciaal belang is voor een werkloosheidsdaling. Zo geeft de JPM-benchmark sinds het begin van vorig jaar een performance te zien van 7 %. Vanuit technisch oogpunt is de generieke 10-jaarsrente weer teruggekeerd naar het niveau van 3,30 %. De rente op 5 jaar deed het minder goed dan de rest van de rentecurve, waardoor de "barbell" 2-5-10 uitkwam op -0,15 %. Vanuit strategisch oogpunt staat Dexia lichtjes positief t.o.v. het segment "10 jaar" en verkopen wij het segment "5-10 jaar". Op korte termijn denkt volgens Dexia niet aan een "sell-off" van obligaties.