• 2008 werd gekenmerkt door een uitzonderlijk zware crisis die een grote steun van de overheden en de aandeelhouders vereiste: kapitaalverhoging van 6,0 miljard EUR, staatswaarborgen voor passiva, en een waarborg op de activa van de Financial Products portefeuille (FP) van FSA

• Nettoverlies van 3,326 miljard EUR, groter dan de oorspronkelijke raming van 3,0 miljard EUR. De toenemende onzekerheid leidde tot collectieve waardeverminderingen op de Amerikaanse RMBS portefeuille ten belope van 300 miljoen EUR

• De impact van de crisis op het nettoresultaat van Dexia bedraagt -5 868 miljoen EUR, waarvan -3 139 miljoen EUR betrekking heeft op FSA

• De verkoop van FSA nadert zijn afronding en wordt nog steeds verwacht begin 2Q 2009

• Voorstel om het dividend over het boekjaar 2008 uitzonderlijk te schrappen

• 2008 werd gekenmerkt door een uitzonderlijk zware crisis die een grote steun van de overheden en de aandeelhouders vereiste: kapitaalverhoging van 6,0 miljard EUR, staatswaarborgen voor passiva, en een waarborg op de activa van de Financial Products portefeuille (FP) van FSA• Nettoverlies van 3,326 miljard EUR, groter dan de oorspronkelijke raming van 3,0 miljard EUR. De toenemende onzekerheid leidde tot collectieve waardeverminderingen op de Amerikaanse RMBS portefeuille ten belope van 300 miljoen EUR• De impact van de crisis op het nettoresultaat van Dexia bedraagt -5 868 miljoen EUR, waarvan -3 139 miljoen EUR betrekking heeft op FSA • De verkoop van FSA nadert zijn afronding en wordt nog steeds verwacht begin 2Q 2009• Voorstel om het dividend over het boekjaar 2008 uitzonderlijk te schrappen