Winstgevendheid bevestigd voor het derde kwartaal op rij:

- nettoresultaat over 3T 2009 van 274 miljoen EUR tegenover een nettoverlies over 3T 2008 van -1 544 miljoen EUR

- nettoresultaat over 9M 2009 van 808 miljoen EUR tegenover een nettoverlies over 9M 2008 van -723 miljoen EUR

• De totale winstgevendheid van de kernactiviteiten verbetert in 3T 2009 tot 316 miljoen EUR tegenover -216 miljoen EUR in 3T 2008

• Kostenverminderingen zitten op schema: de kosten over 3T 2009 zijn gedaald met 10 % tegenover 3T 2008, zonder FSA Insurance en de herstructureringskosten

• Lage kosten van risico in 3T 2009, namelijk 13 basispunten op de gemiddelde omloop van de kredieten aan de klanten, na het aanleggen van omvangrijke voorzieningen in de vorige kwartalen

Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, verklaarde: "Dankzij een collectieve en volgehouden inspanning van al haar stakeholders, voert de Groep haar herstructureringsplan met succes uit. De besprekingen met de Europese Commissie over de herstructurering van Dexia worden voortgezet in een open en constructieve sfeer. We zullen alles in het werk stellen om onze verbintenissen na te komen in het voordeel van iedereen, medewerkers, klanten en aandeelhouders."

Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, verklaarde: "Op een jaar tijd werd een aanzienlijke vooruitgang geboekt: in 3T 2009 bevestigde Dexia zijn winstgevendheid met een derde opeenvolgend positief resultaat, dankzij de goede prestatie van zijn kernactiviteiten en de omvang van zijn herstructureringsplan. Het risicoprofiel van de Groep werd aanzienlijk verlaagd door de verkoop van FSA Insurance en de snelle verbetering van de liquiditeitssituatie. Het bedrag van gewaarborgde schuld van Dexia is sterk verminderd. Onze activiteiten zijn nu weer geconcentreerd op onze kernmarkten en vertonen een hogere rentabiliteit. De context blijft nog altijd moeilijk maar we houden vast aan ons engagement om Dexia te herstructureren en tezelfdertijd onze klanten te blijven dienen."

Winstgevendheid bevestigd voor het derde kwartaal op rij: - nettoresultaat over 3T 2009 van 274 miljoen EUR tegenover een nettoverlies over 3T 2008 van -1 544 miljoen EUR - nettoresultaat over 9M 2009 van 808 miljoen EUR tegenover een nettoverlies over 9M 2008 van -723 miljoen EUR • De totale winstgevendheid van de kernactiviteiten verbetert in 3T 2009 tot 316 miljoen EUR tegenover -216 miljoen EUR in 3T 2008 • Kostenverminderingen zitten op schema: de kosten over 3T 2009 zijn gedaald met 10 % tegenover 3T 2008, zonder FSA Insurance en de herstructureringskosten • Lage kosten van risico in 3T 2009, namelijk 13 basispunten op de gemiddelde omloop van de kredieten aan de klanten, na het aanleggen van omvangrijke voorzieningen in de vorige kwartalen Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, verklaarde: "Dankzij een collectieve en volgehouden inspanning van al haar stakeholders, voert de Groep haar herstructureringsplan met succes uit. De besprekingen met de Europese Commissie over de herstructurering van Dexia worden voortgezet in een open en constructieve sfeer. We zullen alles in het werk stellen om onze verbintenissen na te komen in het voordeel van iedereen, medewerkers, klanten en aandeelhouders." Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, verklaarde: "Op een jaar tijd werd een aanzienlijke vooruitgang geboekt: in 3T 2009 bevestigde Dexia zijn winstgevendheid met een derde opeenvolgend positief resultaat, dankzij de goede prestatie van zijn kernactiviteiten en de omvang van zijn herstructureringsplan. Het risicoprofiel van de Groep werd aanzienlijk verlaagd door de verkoop van FSA Insurance en de snelle verbetering van de liquiditeitssituatie. Het bedrag van gewaarborgde schuld van Dexia is sterk verminderd. Onze activiteiten zijn nu weer geconcentreerd op onze kernmarkten en vertonen een hogere rentabiliteit. De context blijft nog altijd moeilijk maar we houden vast aan ons engagement om Dexia te herstructureren en tezelfdertijd onze klanten te blijven dienen."