Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten bedraagt -197 miljoen EUR, dat van de stopgezette activiteiten -133 miljoen EUR, terwijl het resultaat van de minderheidsbelangen -0,4 miljoen EUR bedraagt.

Het resultaat van het 1e kwartaal van 2013 wordt beïnvloed door eenmalige elementen voor een totaal bedrag van -103 miljoen EUR, waarvan -142 miljoen EUR in het kader van de stopgezette activiteiten.

Zonder deze atypische elementen blijft het nettoresultaat van de periode negatief, vooral wegens herfinancieringskosten die nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten van de activaportefeuilles, rekening houdend met een niet al te gunstige renteomgeving.

De operationele kosten dalen met 13% tegenover het vorige kwartaal waarin herstructureringskosten waren geboekt. De kosten van risico liggen in de lijn van het 4e kwartaal van 2012.

De groep versterkte onder meer haar voorzieningen op de lokale openbare sector in de "non-investment grade" categorie in de Verenigde Staten.

Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten bedraagt -197 miljoen EUR, dat van de stopgezette activiteiten -133 miljoen EUR, terwijl het resultaat van de minderheidsbelangen -0,4 miljoen EUR bedraagt. Het resultaat van het 1e kwartaal van 2013 wordt beïnvloed door eenmalige elementen voor een totaal bedrag van -103 miljoen EUR, waarvan -142 miljoen EUR in het kader van de stopgezette activiteiten. Zonder deze atypische elementen blijft het nettoresultaat van de periode negatief, vooral wegens herfinancieringskosten die nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten van de activaportefeuilles, rekening houdend met een niet al te gunstige renteomgeving. De operationele kosten dalen met 13% tegenover het vorige kwartaal waarin herstructureringskosten waren geboekt. De kosten van risico liggen in de lijn van het 4e kwartaal van 2012. De groep versterkte onder meer haar voorzieningen op de lokale openbare sector in de "non-investment grade" categorie in de Verenigde Staten.