Dit betekent echter ook dat de winst aan potentieel moet inboeten. Eenmaal op kruissnelheid verwacht SG Private Banking dat Dexia zo'n 1,5 mld EUR winst per jaar moet kunnen realiseren. Bij het huidig aantal aandelen betekent dit 0,85 EUR per aandeel.

Tegen 10 keer de winst zou dit resulteren in een theoretisch koersdoel van 8,5 EUR, nog steeds 15% onder de recentst gepubliceerde boekwaarde van 10,06 EUR.

Daarbij dient wel gezegd dat deze boekwaarde abstractie maakt van de latente minwaarden op de Credit Spread Portfolio. Inclusief deze minwaarden bedroeg de boekwaarde slechts 1,91 EUR per aandeel.

Wil de koers potentieel herbergen, dan moet men ervan uitgaan dat de latente minwaarden, zoals het management verwacht, geleidelijk zullen verdwijnen.

Ook al wordt, ondanks de recente gebeurtenissen, de verkoop van FSA verwacht te zijn afgerond tegen het einde van het tweede kwartaal, de Financial Products Portfolio blijft onder de vleugels van Dexia.

Voor alle verliezen boven de 4,5 mld USD op deze portefeuille zullen de Franse en Belgische overheden tussenkomen. Wanneer dit gebeurt, zal dit leiden tot een kapitaalverhoging ten voordele van beide overheden.

Maar ook voor deze portefeuille meent het management dat de verliezen beperkt zullen blijven. Bijkomende provisies zijn volgens SG Private Banking echter niet uit te sluiten, temeer daar Syncora, een partij waarbij FSA zijn risico herverzekerde, nu in financiële moeilijkheden is gekomen.

Bovendien zijn de interne onevenwichten in de balans - langlopende activa gefinancierd op korte termijn - nog lang niet opgelost. Het zal tijd vragen om deze scheefgetrokken situatie recht te trekken.

Tot dan blijft Dexia, zoals Jean- Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, het beaamde in Trends, 'broos als er zich nieuwe ongelukken voordoen op de financiële markten'. SG Private Banking gaat niet verder dan een houden-advies.

Dit betekent echter ook dat de winst aan potentieel moet inboeten. Eenmaal op kruissnelheid verwacht SG Private Banking dat Dexia zo'n 1,5 mld EUR winst per jaar moet kunnen realiseren. Bij het huidig aantal aandelen betekent dit 0,85 EUR per aandeel.Tegen 10 keer de winst zou dit resulteren in een theoretisch koersdoel van 8,5 EUR, nog steeds 15% onder de recentst gepubliceerde boekwaarde van 10,06 EUR. Daarbij dient wel gezegd dat deze boekwaarde abstractie maakt van de latente minwaarden op de Credit Spread Portfolio. Inclusief deze minwaarden bedroeg de boekwaarde slechts 1,91 EUR per aandeel. Wil de koers potentieel herbergen, dan moet men ervan uitgaan dat de latente minwaarden, zoals het management verwacht, geleidelijk zullen verdwijnen. Ook al wordt, ondanks de recente gebeurtenissen, de verkoop van FSA verwacht te zijn afgerond tegen het einde van het tweede kwartaal, de Financial Products Portfolio blijft onder de vleugels van Dexia.Voor alle verliezen boven de 4,5 mld USD op deze portefeuille zullen de Franse en Belgische overheden tussenkomen. Wanneer dit gebeurt, zal dit leiden tot een kapitaalverhoging ten voordele van beide overheden.Maar ook voor deze portefeuille meent het management dat de verliezen beperkt zullen blijven. Bijkomende provisies zijn volgens SG Private Banking echter niet uit te sluiten, temeer daar Syncora, een partij waarbij FSA zijn risico herverzekerde, nu in financiële moeilijkheden is gekomen. Bovendien zijn de interne onevenwichten in de balans - langlopende activa gefinancierd op korte termijn - nog lang niet opgelost. Het zal tijd vragen om deze scheefgetrokken situatie recht te trekken. Tot dan blijft Dexia, zoals Jean- Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, het beaamde in Trends, 'broos als er zich nieuwe ongelukken voordoen op de financiële markten'. SG Private Banking gaat niet verder dan een houden-advies.