Dexia: "Voor 2010 en 2011 klopt dat enigszins, maar deze redenering gaat wat kort door de bocht, want: België is een heel open economie. Onze economische bedrijvigheid is dus gevoeliger voor de wereldconjunctuur dan voor binnenlandse factoren, zoals het gezinsverbruik. Ze wordt dus minder beknot door budgettaire bezuinigingen. bovendien dateert die "superioriteit" niet van gisteren. Men kan zich dus afvragen of ze niet structureel is."

Deze puike prestatie is des te opmerkelijker, omdat België de mondialisering - en de massale delokaliseringsgolf die eruit voortvloeit - aan den lijve ondervonden heeft. Maar sinds kort is de Belgische export meer op de snelgroeiende markten gericht.

De Belgische economie heeft bovendien sterk geleden onder de opheffing van de Europese binnengrenzen, die onder andere de automobielsector - van oudsher een vlaggenschip van onze economie - zwaar heeft getroffen.

Dexia: "Maar de mondialisering heeft niet alleen negatieve gevolgen gehad voor België. Integendeel, multinationals brengen hun verschillende nationale distributiecentra vaak samen in één groot Europees centrum en dankzij zijn gunstige ligging in het hart van de eurozone rijzen die distributiecentra overal in België als paddenstoelen uit de grond. Ze spelen ook een rol in de alsmaar massalere Europese invoer van Aziatische producten. Daardoor heeft België een nieuwe bedrijfstak kunnen inpalmen en het negatieve effect van de overheveling van de productie en de delokalisering naar het Verre Oosten en Oost-Europa deels kunnen compenseren."

Er zijn nog andere factoren die de betere prestatie van België verklaren: de aanwezigheid van de Europese instellingen, waarvan de activiteit helemaal niet conjunctuurgevoelig is. Ze hebben een hele reeks activiteiten doen ontstaan en ze trekken veel kapitaalkrachtige werknemers aan.

Dexia: "Daarnaast is er het feit van een kleiner begrotingstekort, dat in tegenstelling tot het Spaanse, het Portugese, het Griekse en het Ierse niet volledig ontspoord is. Het toekomstige Belgische besparingsplan zal trouwens minder ingrijpend zijn dan dat van de perifere landen en dus minder invloed hebben op de economische activiteit. Tenslotte is België gespaard gebleven van een vastgoedcrisis, die zo lelijk huis hield in Spanje en Ierland. Evenals de vitale demografie, die de basis vormt van een gezonde economie."

Dexia: "Voor 2010 en 2011 klopt dat enigszins, maar deze redenering gaat wat kort door de bocht, want: België is een heel open economie. Onze economische bedrijvigheid is dus gevoeliger voor de wereldconjunctuur dan voor binnenlandse factoren, zoals het gezinsverbruik. Ze wordt dus minder beknot door budgettaire bezuinigingen. bovendien dateert die "superioriteit" niet van gisteren. Men kan zich dus afvragen of ze niet structureel is." Deze puike prestatie is des te opmerkelijker, omdat België de mondialisering - en de massale delokaliseringsgolf die eruit voortvloeit - aan den lijve ondervonden heeft. Maar sinds kort is de Belgische export meer op de snelgroeiende markten gericht. De Belgische economie heeft bovendien sterk geleden onder de opheffing van de Europese binnengrenzen, die onder andere de automobielsector - van oudsher een vlaggenschip van onze economie - zwaar heeft getroffen. Dexia: "Maar de mondialisering heeft niet alleen negatieve gevolgen gehad voor België. Integendeel, multinationals brengen hun verschillende nationale distributiecentra vaak samen in één groot Europees centrum en dankzij zijn gunstige ligging in het hart van de eurozone rijzen die distributiecentra overal in België als paddenstoelen uit de grond. Ze spelen ook een rol in de alsmaar massalere Europese invoer van Aziatische producten. Daardoor heeft België een nieuwe bedrijfstak kunnen inpalmen en het negatieve effect van de overheveling van de productie en de delokalisering naar het Verre Oosten en Oost-Europa deels kunnen compenseren." Er zijn nog andere factoren die de betere prestatie van België verklaren: de aanwezigheid van de Europese instellingen, waarvan de activiteit helemaal niet conjunctuurgevoelig is. Ze hebben een hele reeks activiteiten doen ontstaan en ze trekken veel kapitaalkrachtige werknemers aan. Dexia: "Daarnaast is er het feit van een kleiner begrotingstekort, dat in tegenstelling tot het Spaanse, het Portugese, het Griekse en het Ierse niet volledig ontspoord is. Het toekomstige Belgische besparingsplan zal trouwens minder ingrijpend zijn dan dat van de perifere landen en dus minder invloed hebben op de economische activiteit. Tenslotte is België gespaard gebleven van een vastgoedcrisis, die zo lelijk huis hield in Spanje en Ierland. Evenals de vitale demografie, die de basis vormt van een gezonde economie."