Dexia Bank Research: "Toch heeft de Amerikaanse economie nog een hele weg af te leggen vooraleer er gesproken kan worden van een robuust herstel dat op een duurzame wijze genoeg banen kan creëren. Naar aanleiding van de monetaire vergadering van 13 december verwees de Federal Reserve dan ook slechts met mondjesmaat naar de recente cijfers en hamert ze op de blijvend zwakke toestand van de residentiële vastgoedmarkt en de economische groei die zich duidelijk onder het normale niveau bevindt. De centrale bank bevestigt haar stimulerende beleid waarbij de korte rentes tot midden 2013 op de huidige ultralage niveaus zullen blijven. Ook 'Operation Twist' waarbij een vervlakking van de rentecurve wordt beoogd door het opkopen van Treasuries met langere looptijden en het simultaan verkopen van kortlopend overheidspapier, wordt de komende maanden voortgezet. De Fed wil duidelijk al haar opties openhouden aangezien er negatieve risico's bestaan voor de economische groei in 2012."

Dexia Bank Research: "Toch heeft de Amerikaanse economie nog een hele weg af te leggen vooraleer er gesproken kan worden van een robuust herstel dat op een duurzame wijze genoeg banen kan creëren. Naar aanleiding van de monetaire vergadering van 13 december verwees de Federal Reserve dan ook slechts met mondjesmaat naar de recente cijfers en hamert ze op de blijvend zwakke toestand van de residentiële vastgoedmarkt en de economische groei die zich duidelijk onder het normale niveau bevindt. De centrale bank bevestigt haar stimulerende beleid waarbij de korte rentes tot midden 2013 op de huidige ultralage niveaus zullen blijven. Ook 'Operation Twist' waarbij een vervlakking van de rentecurve wordt beoogd door het opkopen van Treasuries met langere looptijden en het simultaan verkopen van kortlopend overheidspapier, wordt de komende maanden voortgezet. De Fed wil duidelijk al haar opties openhouden aangezien er negatieve risico's bestaan voor de economische groei in 2012."