Dexia Asset Management: "Hoewel de leidende indicatoren aan het veranderen zijn, zijn het dus vooral de beleidsmaatregelen die voor het belangrijkste omslagpunt op de aandelenmarkten kunnen zorgen. Vandaar dat de vraag wat de volgende beslissing van de Fed zal zijn - een nieuw rondje opkopen van obligaties (QE3) of een algemene renteverhoging - momenteel meer dan gerechtvaardigd is."

Op iets langere termijn zorgt de combinatie van enerzijds de afbouw van de wereldwijde monetaire steunmaatregelen en anderzijds de stijgende olieprijzen duidelijk voor neerwaartse risico's rond de economische groeiverwachtingen. Tegelijk lijkt de wereldeconomie echter nog altijd een stevig groeipad te volgen. Er zou echt sprake moeten zijn van een nieuwe algemene recessie om ons pessimistisch te gaan uitspreken over de aandelenmarkten.

Dexia Asset Management: "We zouden dan ook niet verbaasd zijn als de aandelenmarkten opnieuw in de richting evolueren van de pieken die ze in februari bereikten, om daarna opnieuw te corrigeren. Er is absoluut nood aan een grotere duidelijkheid rond de exitstrategie die de Fed voor ogen heeft. Meer dan ooit vormen de op termijn onhoudbare begrotingstekorten het belangrijkste systemische risico dat een duurzame expansie in de weg kan staan. Kortom, uiteindelijk draait het allemaal veel meer om stabiliteit dan om groei."

Dexia Asset Management: "Hoewel de leidende indicatoren aan het veranderen zijn, zijn het dus vooral de beleidsmaatregelen die voor het belangrijkste omslagpunt op de aandelenmarkten kunnen zorgen. Vandaar dat de vraag wat de volgende beslissing van de Fed zal zijn - een nieuw rondje opkopen van obligaties (QE3) of een algemene renteverhoging - momenteel meer dan gerechtvaardigd is." Op iets langere termijn zorgt de combinatie van enerzijds de afbouw van de wereldwijde monetaire steunmaatregelen en anderzijds de stijgende olieprijzen duidelijk voor neerwaartse risico's rond de economische groeiverwachtingen. Tegelijk lijkt de wereldeconomie echter nog altijd een stevig groeipad te volgen. Er zou echt sprake moeten zijn van een nieuwe algemene recessie om ons pessimistisch te gaan uitspreken over de aandelenmarkten. Dexia Asset Management: "We zouden dan ook niet verbaasd zijn als de aandelenmarkten opnieuw in de richting evolueren van de pieken die ze in februari bereikten, om daarna opnieuw te corrigeren. Er is absoluut nood aan een grotere duidelijkheid rond de exitstrategie die de Fed voor ogen heeft. Meer dan ooit vormen de op termijn onhoudbare begrotingstekorten het belangrijkste systemische risico dat een duurzame expansie in de weg kan staan. Kortom, uiteindelijk draait het allemaal veel meer om stabiliteit dan om groei."