Devgen maakte vannacht de resultaten over het boekjaar 2009 bekend. Dit waren de hoogtepunten:

De inkomsten stegen van € 9,3 miljoen in 2008 tot € 18,4 miljoen in 2009, een stijging met 97%.

• Het resultaat vóór afschrijvingen, interesten en taksen (EBITDA) verbeterde van € -15,0 miljoen in 2008 tot € -5,9 miljoen in 2009.

• Het netto verlies van het boekjaar uit voortgezette activiteiten bedroeg € 8,5 miljoen in vergelijking met € 16,6 miljoen in 2008, een daling met 49%.

• Het netto verlies van het boekjaar uit de niet-voortgezette activiteiten (vroegere afdeling "Humane Therapeutica") bedroeg € 0,1 miljoen in vergelijking met € 8,5 miljoen in 2008.

• Het totale netto verlies uit de voortgezette en de niet-voortgezette activiteiten bedroeg € 8,7 miljoen in vergelijking met € 25,1 miljoen in 2008, een daling met 66%.

• De kaspositie van Devgen steeg van € 24,2 miljoen op jaareinde 2008 tot € 45,8 miljoen per eind 2009 (inclusief € 5,6 miljoen in pand gegeven kasgelden).

Financiële vooruitzichten 2010

• Devgen voorziet een algemene toename van zijn inkomsten ten belope van 35 tot 40%.

• R&D blijft een cruciale factor voor de verdere ontwikkeling van Devgen's toekomst. De investeringen in R&D met uitsluiting van de afschrijvingen werden vastgelegd op € 10 miljoen om Devgen toe te laten zijn pijplijn van biotech en klassieke hybriden verder uit te bouwen.

• Cash burn voor dit jaar, inclusief geplande investeringen, wordt geraamd op € 15 miljoen.

Devgen maakte vannacht de resultaten over het boekjaar 2009 bekend. Dit waren de hoogtepunten: De inkomsten stegen van € 9,3 miljoen in 2008 tot € 18,4 miljoen in 2009, een stijging met 97%. • Het resultaat vóór afschrijvingen, interesten en taksen (EBITDA) verbeterde van € -15,0 miljoen in 2008 tot € -5,9 miljoen in 2009. • Het netto verlies van het boekjaar uit voortgezette activiteiten bedroeg € 8,5 miljoen in vergelijking met € 16,6 miljoen in 2008, een daling met 49%. • Het netto verlies van het boekjaar uit de niet-voortgezette activiteiten (vroegere afdeling "Humane Therapeutica") bedroeg € 0,1 miljoen in vergelijking met € 8,5 miljoen in 2008. • Het totale netto verlies uit de voortgezette en de niet-voortgezette activiteiten bedroeg € 8,7 miljoen in vergelijking met € 25,1 miljoen in 2008, een daling met 66%. • De kaspositie van Devgen steeg van € 24,2 miljoen op jaareinde 2008 tot € 45,8 miljoen per eind 2009 (inclusief € 5,6 miljoen in pand gegeven kasgelden). Financiële vooruitzichten 2010 • Devgen voorziet een algemene toename van zijn inkomsten ten belope van 35 tot 40%. • R&D blijft een cruciale factor voor de verdere ontwikkeling van Devgen's toekomst. De investeringen in R&D met uitsluiting van de afschrijvingen werden vastgelegd op € 10 miljoen om Devgen toe te laten zijn pijplijn van biotech en klassieke hybriden verder uit te bouwen. • Cash burn voor dit jaar, inclusief geplande investeringen, wordt geraamd op € 15 miljoen.