De inkomsten uit de verkopen van goederen belopen EUR 651 ('000) ten opzichte van EUR 70 ('000) tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De inkomsten uit R&D overeenkomsten daalden tot EUR 708 ('000) komende van EUR 1,037 ('000) tijdens het eerste kwartaal van 2008 ingevolge de voltooiing van de vorige samenwerkingsovereenkomst met Sumitomo Chemical Company in februari 2008.

EBITDA (inkomsten voor interesten, belastingen en afschrijvingen) belopen EUR -3.237 ('000) in vergelijking met EUR -4.229 ('000) voor het eerste kwartaal van 2008. Lagere R&D uitgaven liggen hier aan de basis.

Kasmiddelen en kasequivalenten per einde van het eerste kwartaal 2009 belopen EUR 24.199 ('000) in vergelijking met EUR 24.218 ('000) op het einde van het jaar 2008.

De netto afname aan kasmiddelen en kasequivalenten gedurende het jaar beloopt EUR 19 ('000). Verbetering van het werkkapitaal heeft het verbruik van kasmiddelen voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten tijdens deze periode bijna volledig geneutraliseerd.

De inkomsten uit de verkopen van goederen belopen EUR 651 ('000) ten opzichte van EUR 70 ('000) tijdens dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten uit R&D overeenkomsten daalden tot EUR 708 ('000) komende van EUR 1,037 ('000) tijdens het eerste kwartaal van 2008 ingevolge de voltooiing van de vorige samenwerkingsovereenkomst met Sumitomo Chemical Company in februari 2008. EBITDA (inkomsten voor interesten, belastingen en afschrijvingen) belopen EUR -3.237 ('000) in vergelijking met EUR -4.229 ('000) voor het eerste kwartaal van 2008. Lagere R&D uitgaven liggen hier aan de basis. Kasmiddelen en kasequivalenten per einde van het eerste kwartaal 2009 belopen EUR 24.199 ('000) in vergelijking met EUR 24.218 ('000) op het einde van het jaar 2008. De netto afname aan kasmiddelen en kasequivalenten gedurende het jaar beloopt EUR 19 ('000). Verbetering van het werkkapitaal heeft het verbruik van kasmiddelen voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten tijdens deze periode bijna volledig geneutraliseerd.