Gedurende het eerste jaar zal de focus liggen op de verkoop van Enclosure® voor toepassing bij de teelt van aardnoten (peanuts). De USDA heeft ingeschat dat het jaarlijkse economische verlies te wijten aan nematoden in deze sector 12% bedraagt.

Aardnoten zijn een belangrijk wereldwijd gewas met een jaarlijkse productie in de Verenigde Staten van 2 miljoen ton en een waarde van EUR 600 miljoen.

Veldproeven in de Verenigde Staten, uitgevoerd door Devgen toonden aan dat het gebruik van zijn nematicide de schade door nematoden beperkt en de kwaliteit van de aardnoten alsook de opbrengst ervan verhoogt.

Ter voorbereiding van het verkoopsseizoen in 2010, organiseert Devgen uitgebreide demonstraties voor telers van aardnoten alsook andere veldproeven zoals ondermeer evaluaties die worden uitgevoerd door universiteiten.

Gedurende het eerste jaar zal de focus liggen op de verkoop van Enclosure® voor toepassing bij de teelt van aardnoten (peanuts). De USDA heeft ingeschat dat het jaarlijkse economische verlies te wijten aan nematoden in deze sector 12% bedraagt. Aardnoten zijn een belangrijk wereldwijd gewas met een jaarlijkse productie in de Verenigde Staten van 2 miljoen ton en een waarde van EUR 600 miljoen. Veldproeven in de Verenigde Staten, uitgevoerd door Devgen toonden aan dat het gebruik van zijn nematicide de schade door nematoden beperkt en de kwaliteit van de aardnoten alsook de opbrengst ervan verhoogt. Ter voorbereiding van het verkoopsseizoen in 2010, organiseert Devgen uitgebreide demonstraties voor telers van aardnoten alsook andere veldproeven zoals ondermeer evaluaties die worden uitgevoerd door universiteiten.