De totale inkomsten voor het derde kwartaal van 2009 belopen EUR 5.886 ('000) in vergelijking met EUR 2.453 ('000) voor het derde kwartaal van 2008.

De stijging van de inkomsten met 140% is toe te schrijven aan hogere verkoop van hybride zaden (zonnebloem) in India, aan de eerste nematicideverkoop in Turkije (lanceringscampagne) en aan hogere inkomsten uit onderzoek.

De inkomsten uit de verkoop van goederen bedroegen EUR 2.771 ('000) in vergelijking met EUR 1.745 ('000) tijdens hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

De inkomsten uit onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerkingen belopen EUR 3.115 ('000) in vergelijking met EUR 708 ('000) tijdens hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Deze stijging is toe te schrijven aan de nieuwe onderzoeks- en technologie-overeenkomsten. Over de eerste 3 kwartalen van 2009 stegen de inkomsten tot een bedrag van EUR 14.504 ('000) in vergelijking met EUR 8.299 ('000) tijdens de eerste 3 kwartalen van vorig jaar.

Inkomsten uit onderzoek en ontwikkeling vertegenwoordigden een bedrag van EUR 6.055 ('000) en verkoop van producten was goed voor een bedrag van EUR 8.449 '(000). Dit vertegenwoordigt een stijging van respectievelijk 146% en 45%

De EBITDA voor het derde kwartaal 2009 bedroeg EUR 877 ('000) in vergelijking met EUR -3.006 ('000) voor het derde kwartaal van 2008.

De EBITDA verbeterde substantieel door hogere inkomsten, betere brutomarges en lagere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

De EBIDTA tot en met 30 september bedroeg EUR -2.738 ('000) ten opzichte van EUR -9.799 ('000) op 30 september 2008.

Kasmiddelen en kasequivalenten bedragen op het einde van het derde kwartaal 2009 EUR 33.266 ('000) in vergelijking met EUR 24.218 ('000) op het einde van 2008.

Outlook 2009

- Verwacht wordt dat de totale inkomsten voor 2009 EUR 18 miljoen zullen bedragen, de verkoop van producten zal naar verwacht goed zijn voor EUR 9 miljoen, in overeenstemming met het eerder vooropgestelde bedrag. Onderzoek en ontwikkeling zal eveneens naar verwachting EUR 9 miljoen aan inkomsten genereren.

- Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (exclusief afschrijvingen) zullen in 2009 EUR 8 miljoen bedragen.

- Cash burn voor 2009, inclusief de geplande investeringen en terugbetalingen van leningen zal ongeveer EUR 18 miljoen bedragen. Rekening houdend met de kasinkomsten uit de nieuwe onderzoeks- en technologie-overeenkomsten en de kapitaalsverhoging zal de kaspositie op het einde van het jaar, naar verwachting EUR 42 miljoen bedragen.

De totale inkomsten voor het derde kwartaal van 2009 belopen EUR 5.886 ('000) in vergelijking met EUR 2.453 ('000) voor het derde kwartaal van 2008. De stijging van de inkomsten met 140% is toe te schrijven aan hogere verkoop van hybride zaden (zonnebloem) in India, aan de eerste nematicideverkoop in Turkije (lanceringscampagne) en aan hogere inkomsten uit onderzoek. De inkomsten uit de verkoop van goederen bedroegen EUR 2.771 ('000) in vergelijking met EUR 1.745 ('000) tijdens hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De inkomsten uit onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerkingen belopen EUR 3.115 ('000) in vergelijking met EUR 708 ('000) tijdens hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Deze stijging is toe te schrijven aan de nieuwe onderzoeks- en technologie-overeenkomsten. Over de eerste 3 kwartalen van 2009 stegen de inkomsten tot een bedrag van EUR 14.504 ('000) in vergelijking met EUR 8.299 ('000) tijdens de eerste 3 kwartalen van vorig jaar. Inkomsten uit onderzoek en ontwikkeling vertegenwoordigden een bedrag van EUR 6.055 ('000) en verkoop van producten was goed voor een bedrag van EUR 8.449 '(000). Dit vertegenwoordigt een stijging van respectievelijk 146% en 45% De EBITDA voor het derde kwartaal 2009 bedroeg EUR 877 ('000) in vergelijking met EUR -3.006 ('000) voor het derde kwartaal van 2008. De EBITDA verbeterde substantieel door hogere inkomsten, betere brutomarges en lagere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. De EBIDTA tot en met 30 september bedroeg EUR -2.738 ('000) ten opzichte van EUR -9.799 ('000) op 30 september 2008. Kasmiddelen en kasequivalenten bedragen op het einde van het derde kwartaal 2009 EUR 33.266 ('000) in vergelijking met EUR 24.218 ('000) op het einde van 2008. Outlook 2009 - Verwacht wordt dat de totale inkomsten voor 2009 EUR 18 miljoen zullen bedragen, de verkoop van producten zal naar verwacht goed zijn voor EUR 9 miljoen, in overeenstemming met het eerder vooropgestelde bedrag. Onderzoek en ontwikkeling zal eveneens naar verwachting EUR 9 miljoen aan inkomsten genereren. - Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (exclusief afschrijvingen) zullen in 2009 EUR 8 miljoen bedragen. - Cash burn voor 2009, inclusief de geplande investeringen en terugbetalingen van leningen zal ongeveer EUR 18 miljoen bedragen. Rekening houdend met de kasinkomsten uit de nieuwe onderzoeks- en technologie-overeenkomsten en de kapitaalsverhoging zal de kaspositie op het einde van het jaar, naar verwachting EUR 42 miljoen bedragen.