Dit is een zeer belangrijke markt. Hiermee wordt een belangrijk deel van de teelt van hoogwaardige groentegewassen, bestemd voor zowel lokale consumptie in, als export vanuit deze landen beoogd.

Voor de telers in de betrokken landen blijven op vandaag nog maar weinig mogelijkheden over om de plantparasitaire nematodes in deze gewassen onder controle te houden.

Devgen en Cheminova zullen in 2011 samenwerken met de telers en andere betrokkenen om de marktlancering voor te bereiden. Deze kan plaatsvinden zodra de nodige goedkeuringen zijn bekomen.

Vorig jaar heeft de Europese Commissie, op verzoek van Devgen, het gebruik van Devgen's nematicide aan de Richtlijn 91/414/EEG toegevoegd.

Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap voorwaarts bij de beoordeling van de regulatoire dossiers voor Devguard die zijn ingediend in Spanje, Italië en Griekenland. De eerste goedkeuring kan verwacht worden vanaf 2011.

Dit is een zeer belangrijke markt. Hiermee wordt een belangrijk deel van de teelt van hoogwaardige groentegewassen, bestemd voor zowel lokale consumptie in, als export vanuit deze landen beoogd. Voor de telers in de betrokken landen blijven op vandaag nog maar weinig mogelijkheden over om de plantparasitaire nematodes in deze gewassen onder controle te houden. Devgen en Cheminova zullen in 2011 samenwerken met de telers en andere betrokkenen om de marktlancering voor te bereiden. Deze kan plaatsvinden zodra de nodige goedkeuringen zijn bekomen. Vorig jaar heeft de Europese Commissie, op verzoek van Devgen, het gebruik van Devgen's nematicide aan de Richtlijn 91/414/EEG toegevoegd. Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap voorwaarts bij de beoordeling van de regulatoire dossiers voor Devguard die zijn ingediend in Spanje, Italië en Griekenland. De eerste goedkeuring kan verwacht worden vanaf 2011.