Vooruitzichten voor 2012

• Devgen verwacht het jaar te beëindigen met een stijging van de inkomsten uit de verkopen van zaden die het zelf produceert en ontwikkelt (rijst, sorghum, parelgierst en zonnebloem), door een aanzienlijke groei van de verkoop van hybride rijst- en sorghumzaden.

• De omzet uit onderzoek en ontwikkeling zal naar verwachting dalen zoals eerder aangekondigd. Devgen zal de inkomsten uit het partnership met Syngenta erkennen op het moment van de aanvang van de gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten vanaf april 2013.

• De kaspositie op het jaareinde zal naar verwachting ruim voldoende zijn om de verdere ontwikkeling van Devgen voor meerdere jaren te financieren.

Vooruitzichten voor 2012 • Devgen verwacht het jaar te beëindigen met een stijging van de inkomsten uit de verkopen van zaden die het zelf produceert en ontwikkelt (rijst, sorghum, parelgierst en zonnebloem), door een aanzienlijke groei van de verkoop van hybride rijst- en sorghumzaden. • De omzet uit onderzoek en ontwikkeling zal naar verwachting dalen zoals eerder aangekondigd. Devgen zal de inkomsten uit het partnership met Syngenta erkennen op het moment van de aanvang van de gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten vanaf april 2013. • De kaspositie op het jaareinde zal naar verwachting ruim voldoende zijn om de verdere ontwikkeling van Devgen voor meerdere jaren te financieren.