Draghi legde die verklaring op dezelfde dag af dat de ECB haar basisrente verlaagde. Juergen Fitschen, co-CEO van Deutsche Bank, is echter niet zo enthousiast over die negatieve rentevoeten, gezien de negatieve gevolgen die er het gevolg van kunnen zijn.

Ze zouden op langere termijn tot nieuwe problemen aanleiding geven. De banken bij wijze van spreken dwingen om kredieten toe te staan aan bedrijven dreigt zich op termijn als een boemerang tegen de ECB te keren. Het kan op termijn leiden tot een nieuwe golf van financiële instabiliteit.

Draghi legde die verklaring op dezelfde dag af dat de ECB haar basisrente verlaagde. Juergen Fitschen, co-CEO van Deutsche Bank, is echter niet zo enthousiast over die negatieve rentevoeten, gezien de negatieve gevolgen die er het gevolg van kunnen zijn. Ze zouden op langere termijn tot nieuwe problemen aanleiding geven. De banken bij wijze van spreken dwingen om kredieten toe te staan aan bedrijven dreigt zich op termijn als een boemerang tegen de ECB te keren. Het kan op termijn leiden tot een nieuwe golf van financiële instabiliteit.