Deutsche Bank is dan ook verheugd dat de nieuwe regering werk wil maken van meer transparantie voor de spaarder en onderschrijft volledig de piste van een spaarrente die uitsluitend bestaat uit een basisrente (afschaffing van de getrouwheidspremie).

Tegelijk herhaalt de bank haar pleidooi voor een fundamentele hervorming waarbij het fiscale voordeel niet langer aan één specifiek product (de gereglementeerde spaarrekening) zou worden gekoppeld, maar zou worden gegeven aan de spaarder zelf.

Deutsche Bank: "De spaarder zou hierbij dan zelf kunnen beslissen welke interesten (tot een maximum van momenteel 1.830 EUR per persoon) kunnen genieten van een fiscaal voordeel. Interesten uit bijvoorbeeld termijnrekeningen, kasbons en staatsbons zouden hierbij dan ook kunnen genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing."

Deutsche Bank is dan ook verheugd dat de nieuwe regering werk wil maken van meer transparantie voor de spaarder en onderschrijft volledig de piste van een spaarrente die uitsluitend bestaat uit een basisrente (afschaffing van de getrouwheidspremie). Tegelijk herhaalt de bank haar pleidooi voor een fundamentele hervorming waarbij het fiscale voordeel niet langer aan één specifiek product (de gereglementeerde spaarrekening) zou worden gekoppeld, maar zou worden gegeven aan de spaarder zelf. Deutsche Bank: "De spaarder zou hierbij dan zelf kunnen beslissen welke interesten (tot een maximum van momenteel 1.830 EUR per persoon) kunnen genieten van een fiscaal voordeel. Interesten uit bijvoorbeeld termijnrekeningen, kasbons en staatsbons zouden hierbij dan ook kunnen genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing."