De consensusverwachting bij de analisten lag op een nettowinst van maar €660 mln. Het resultaat van de bank werd beïnvloed door een aantal eenmalige factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van de kredietcrisis waren.

De winst voor belastingen bedroeg €756 mrd, tegenover een verlies van €6,2 mrd. Deutsche Bank stelt voor om een dividend van 75 eurocent uit te keren, tegenover 50 eurocent het jaar voordien.

De consensusverwachting bij de analisten lag op een nettowinst van maar €660 mln. Het resultaat van de bank werd beïnvloed door een aantal eenmalige factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van de kredietcrisis waren. De winst voor belastingen bedroeg €756 mrd, tegenover een verlies van €6,2 mrd. Deutsche Bank stelt voor om een dividend van 75 eurocent uit te keren, tegenover 50 eurocent het jaar voordien.