Het plan ging echter niet verder dan verscherpte kapitaalseisen voor banken, een ban op dividenduitkeringen en bonussen zolang niet aan de vereisten wordt voldaan en dat er miljarden aan kapitaalversterking nodig zijn.

Barroso gaf aan dat banken hier vooral zelf aan moeten voldoen.

Het plan ging echter niet verder dan verscherpte kapitaalseisen voor banken, een ban op dividenduitkeringen en bonussen zolang niet aan de vereisten wordt voldaan en dat er miljarden aan kapitaalversterking nodig zijn. Barroso gaf aan dat banken hier vooral zelf aan moeten voldoen.