- Sterke toename van de huuropbrengsten (+15%) en het netto courant resultaat (+27%) op kwartaalbasis in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar;

- Verdere daling van de schuldgraad tot 47,37% (30/06/09: 48,67%);

- De bezettingsgraad blijft stabiel op 98,4% ondanks een relatief ongunstige marktsituatie.

Leasinvest Real Estate realiseerde over het derde kwartaal van 2009 een huuromzet van 9,88 miljoen euro, te vergelijken met 8,57 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar (01/07/08 - 30/09/08), hetzij een stijging van 15%.

Het 3e kwartaal ligt in lijn met de eerste 2 kwartalen van het boekjaar en leidt tot een netto courant resultaat, zijnde het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de negatieve variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds, van 5,78 miljoen euro (hetzij 1,45 euro per aandeel) over 3 maanden tegenover 4,54 miljoen euro (hetzij 1,14 euro per aandeel) over de periode 01/07/08 tot 30/09/08.

Deze toename met 27% is vnl. te danken aan de bijdrage van de winkelsites in Luxemburg die eind 2008 werden verworven, gecombineerd met een lagere gemiddelde financieringskost ten gevolge van een daling van de markrente.

Op het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2009 bedroeg het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 273,23 miljoen euro (30/06/09: 269,38 miljoen euro).

In vergelijking met de intrinsieke waarde per aandeel van 68,37 euro (30/06/09: 67,41 euro) noteert het aandeel Leasinvest Real Estate op de beurs met een discount van 13% (o.b.v. de slotkoers op 12/11/09).

De reële waarde van de vastgoedportefeuille, die onder andere de projectontwikkelingen omvat, bedroeg 536,89 miljoen euro op 30/09/09 t.o.v. 535,32 miljoen euro op 30/06/09.

Deze lichte toename is het gevolg van de investeringen in de lopende projectontwikkelingen. Zonder rekening te houden met de investeringen is de waarde van de vastgoedportefeuille licht gedaald sinds 30/06/09 (-0,2%).

In het derde kwartaal van 2009 hebben geen nieuwe acquisities, noch vervreemdingen van gebouwen plaatsgevonden.

De schuldgraad is licht gedaald van 48,67% op 30/06/09 naar 47,37% op 30/09/09.

De bezettingsgraad bereikte op 30/09/09 een beter niveau nl. 98,43% t.o.v. 97,67% op 30/06/09.

De bruto huurrendementen bedroegen 7,58% (30/06/09: 7,50%) op basis van de reële waarde en 7,39% (30/06/08: 7,31%) op basis van de investeringswaarde.

- Sterke toename van de huuropbrengsten (+15%) en het netto courant resultaat (+27%) op kwartaalbasis in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar; - Verdere daling van de schuldgraad tot 47,37% (30/06/09: 48,67%); - De bezettingsgraad blijft stabiel op 98,4% ondanks een relatief ongunstige marktsituatie. Leasinvest Real Estate realiseerde over het derde kwartaal van 2009 een huuromzet van 9,88 miljoen euro, te vergelijken met 8,57 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar (01/07/08 - 30/09/08), hetzij een stijging van 15%. Het 3e kwartaal ligt in lijn met de eerste 2 kwartalen van het boekjaar en leidt tot een netto courant resultaat, zijnde het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de negatieve variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds, van 5,78 miljoen euro (hetzij 1,45 euro per aandeel) over 3 maanden tegenover 4,54 miljoen euro (hetzij 1,14 euro per aandeel) over de periode 01/07/08 tot 30/09/08. Deze toename met 27% is vnl. te danken aan de bijdrage van de winkelsites in Luxemburg die eind 2008 werden verworven, gecombineerd met een lagere gemiddelde financieringskost ten gevolge van een daling van de markrente. Op het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2009 bedroeg het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 273,23 miljoen euro (30/06/09: 269,38 miljoen euro). In vergelijking met de intrinsieke waarde per aandeel van 68,37 euro (30/06/09: 67,41 euro) noteert het aandeel Leasinvest Real Estate op de beurs met een discount van 13% (o.b.v. de slotkoers op 12/11/09). De reële waarde van de vastgoedportefeuille, die onder andere de projectontwikkelingen omvat, bedroeg 536,89 miljoen euro op 30/09/09 t.o.v. 535,32 miljoen euro op 30/06/09. Deze lichte toename is het gevolg van de investeringen in de lopende projectontwikkelingen. Zonder rekening te houden met de investeringen is de waarde van de vastgoedportefeuille licht gedaald sinds 30/06/09 (-0,2%). In het derde kwartaal van 2009 hebben geen nieuwe acquisities, noch vervreemdingen van gebouwen plaatsgevonden. De schuldgraad is licht gedaald van 48,67% op 30/06/09 naar 47,37% op 30/09/09. De bezettingsgraad bereikte op 30/09/09 een beter niveau nl. 98,43% t.o.v. 97,67% op 30/06/09. De bruto huurrendementen bedroegen 7,58% (30/06/09: 7,50%) op basis van de reële waarde en 7,39% (30/06/08: 7,31%) op basis van de investeringswaarde.