In afwachting zitten we wel met een fors overkochte goudprijs, waardoor een correctie met 100 dollar per troy ounce mogelijk is. De goudprijs kan met andere woorden terugvallen richting 1200 dollar.

Gartman is overigens van mening dat Rogers niet té positief is, want zijn voorspelling komt overeen met een stijging van de goudprijs op jaarbasis met gemiddeld 5%. Goud is volgens hem een noodzakelijk onderdeel van elke portefeuille.

Ondanks zijn verwachting van een correctie beklemtoont Gartman dat hij zonder meer positief is voor het goud. Een terugval met 80 tot 110 dollar is volgens hem niet meer dan logisch. Die correctie kan zich in de komende weken voltrekken.

In afwachting zitten we wel met een fors overkochte goudprijs, waardoor een correctie met 100 dollar per troy ounce mogelijk is. De goudprijs kan met andere woorden terugvallen richting 1200 dollar. Gartman is overigens van mening dat Rogers niet té positief is, want zijn voorspelling komt overeen met een stijging van de goudprijs op jaarbasis met gemiddeld 5%. Goud is volgens hem een noodzakelijk onderdeel van elke portefeuille. Ondanks zijn verwachting van een correctie beklemtoont Gartman dat hij zonder meer positief is voor het goud. Een terugval met 80 tot 110 dollar is volgens hem niet meer dan logisch. Die correctie kan zich in de komende weken voltrekken.