De netto-thesauriepositie van AvH groeide tijdens het derde kwartaal aan tot 82,7 miljoen euro per 30.9.2012 (11,6 miljoen euro per 30.6.2012).

Deze stijging wordt verklaard door i) de belangrijke dividenden die AvH ontvangen heeft in de loop van het derde kwartaal 2012 en ii) door de verkoop van AR Metallizing in september 2012.

Vooruitzichten 2012

Niettegenstaande bepaalde bedrijven uit de AvH-groep vanaf 3Q12 toenemende druk ondervinden van de conjunctuur en de bijdrage tot de resultaten vanwege Hertel ook in 2012 zal worden vertekend door de impact van herstructureringen, is de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van mening dat de groep goed gepositioneerd blijft.

DEME

DEME (AvH 50%) realiseerde een derde kwartaal in lijn met de verwachtingen. Door een vertraging bij de opstart van de grote werven Wheatstone en New Doha Port zullen deze pas bijdragen tot de resultaten vanaf volgend boekjaar.

Het sterk gediversifieerde orderboek bereikte eind september 2012 3.298 miljoen euro, ten opzichte van 3.446 miljoen euro eind juni 2012 en 2.404 miljoen euro eind 2011.

De uitvoering van deze orderportefeuille geeft DEME uitzicht op een hoog activiteitsniveau in de komende jaren. Als onderdeel van het investeringsprogramma werd het uiterst krachtige hefvaartuig 'Innovation' begin september 2012 gedoopt en in gebruik genomen.

Solide investeringsmaatschappij

Volgens Tom Simonts van KBC Securities blijft Ackermans & van Haaren een solide investeringsmaatschappij, waarbij DEME uiteraard in the picture blijft staan. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 70 euro.

De netto-thesauriepositie van AvH groeide tijdens het derde kwartaal aan tot 82,7 miljoen euro per 30.9.2012 (11,6 miljoen euro per 30.6.2012). Deze stijging wordt verklaard door i) de belangrijke dividenden die AvH ontvangen heeft in de loop van het derde kwartaal 2012 en ii) door de verkoop van AR Metallizing in september 2012.Vooruitzichten 2012 Niettegenstaande bepaalde bedrijven uit de AvH-groep vanaf 3Q12 toenemende druk ondervinden van de conjunctuur en de bijdrage tot de resultaten vanwege Hertel ook in 2012 zal worden vertekend door de impact van herstructureringen, is de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van mening dat de groep goed gepositioneerd blijft.DEME DEME (AvH 50%) realiseerde een derde kwartaal in lijn met de verwachtingen. Door een vertraging bij de opstart van de grote werven Wheatstone en New Doha Port zullen deze pas bijdragen tot de resultaten vanaf volgend boekjaar. Het sterk gediversifieerde orderboek bereikte eind september 2012 3.298 miljoen euro, ten opzichte van 3.446 miljoen euro eind juni 2012 en 2.404 miljoen euro eind 2011. De uitvoering van deze orderportefeuille geeft DEME uitzicht op een hoog activiteitsniveau in de komende jaren. Als onderdeel van het investeringsprogramma werd het uiterst krachtige hefvaartuig 'Innovation' begin september 2012 gedoopt en in gebruik genomen. Solide investeringsmaatschappij Volgens Tom Simonts van KBC Securities blijft Ackermans & van Haaren een solide investeringsmaatschappij, waarbij DEME uiteraard in the picture blijft staan. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 70 euro.