Delta Partners LLC heeft Nyrstar gemeld dat de stemrechten zijn gewijzigd. De geconsolideerde deelneming op 19 december 2008 bedraagt 2.773.816 gewone aandelen, goed voor 2,77% van het aandelenkapitaal van Nyrstar.

Delta Partners LLC heeft Nyrstar gemeld dat de stemrechten zijn gewijzigd. De geconsolideerde deelneming op 19 december 2008 bedraagt 2.773.816 gewone aandelen, goed voor 2,77% van het aandelenkapitaal van Nyrstar.