De payout ratio van het dividend blijft volgens Theodoor Gilissen Bankiers op 40 - 50% van het operationele resultaat.

Het kostenbesparingsprogramma wordt uitgebreid naar totale besparingen van Eur 760 mln in 2014 (Eur 850 mln in 2012). Per 31 oktober is de IGD solvabiliteit stabiel op 182% (was 181% in september).

In afwijking van het gehanteerde bedrijfswaardebegrip, op basis van de ontwikkeling van het eigen vermogen door de rentestanden op lange termijn, wordt aangegeven dat bij gebruik van de voor andere verzekeraars gehanteerde waardebepalingen het eigen vermogen op Eur 3,7 mrd uitkomt.

Dit is Eur 21 per aandeel in plaats van de gehanteerde Eur 16,80 (Eur 2,5 mrd) per september. De rating van volgens Theodoor Gilissen Bankiers blijft kopen op de lange termijn op basis van de sterke positie in de markt met goede producten en consistente
risicobeheersing.

De payout ratio van het dividend blijft volgens Theodoor Gilissen Bankiers op 40 - 50% van het operationele resultaat. Het kostenbesparingsprogramma wordt uitgebreid naar totale besparingen van Eur 760 mln in 2014 (Eur 850 mln in 2012). Per 31 oktober is de IGD solvabiliteit stabiel op 182% (was 181% in september). In afwijking van het gehanteerde bedrijfswaardebegrip, op basis van de ontwikkeling van het eigen vermogen door de rentestanden op lange termijn, wordt aangegeven dat bij gebruik van de voor andere verzekeraars gehanteerde waardebepalingen het eigen vermogen op Eur 3,7 mrd uitkomt. Dit is Eur 21 per aandeel in plaats van de gehanteerde Eur 16,80 (Eur 2,5 mrd) per september. De rating van volgens Theodoor Gilissen Bankiers blijft kopen op de lange termijn op basis van de sterke positie in de markt met goede producten en consistente risicobeheersing.