Dit waren de financiële kerncijfers eerste kwartaal 2010 (aan ongewijzigde wisselkoersen):

" Opbrengstengroei van 1,7%

" Vergelijkbare omzetevolutie van -1,8% in de V.S. en 4,3% in België

" Stabiele bedrijfsmarge van 4,9%; uitstekende bedrijfsmarge van 5,3% in België

" Stijging bedrijfswinst met 1,7%

" Stijging deel van de Groep in de nettowinst met 6,5%

Andere kerncijfers

" Bevestiging winstvooruitzichten 2010

De bedrijfswinst daalde met 2,7% aan actuele wisselkoersen tot EUR 241 miljoen (+1,7% aan ongewijzigde wisselkoersen). De bedrijfsmarge bleef bijna stabiel aan 4,8% van de opbrengsten (4,9% aan ongewijzigde wisselkoersen) voornamelijk door de lagere verkoop-, algemene en administratieve kosten alsook positieve andere bedrijfsopbrengsten en -kosten, die de impact van de prijsinvesteringen op de brutomarge compenseerden.

In het eerste kwartaal van 2010 groeiden de opbrengsten van Delhaize Groep met 1,7% aan ongewijzigde wisselkoersen. Aan actuele wisselkoersen daalden de opbrengsten met 2,3% tot EUR 5,0 miljard als gevolg van de verzwakking van de U.S. dollar met 5,8% tegenover de euro in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. De organische opbrengstengroei was 1,6% voor het kwartaal.

De nettowinst van voortgezette activiteiten steeg met 2,6% (+6,9% aan ongewijzigde wisselkoersen) en bedroeg EUR 130 miljoen, hetzij EUR 1,30 per gewoon aandeel (EUR 1,26 in 2009).

De opbrengstengroei in het eerste kwartaal 2010 was voornamelijk het gevolg van:

" een sterke stijging van de Belgische opbrengsten met 5,2%, ondersteund door een vergelijkbare omzetgroei met 4,3% en nieuwe winkelopeningen, tegenover het eerste kwartaal van 2009

" de aanhoudend sterke prestaties van Alfa Beta met een opbrengstengroei van 9,2% als gevolg van een sterke vergelijkbare omzetgroei en de uitbreiding van het verkoopnetwerk; en

" de sterke opbrengstengroei met 18,4% aan ongewijzigde wisselkoersen in Roemenië en Indonesië; deels gecompenseerd door

" een daling met 0,4% van de Amerikaanse opbrengsten in lokale munt als gevolg van een vergelijkbare omzetevolutie van -1,8% (-1,2% niet aangepast voor de timing van Pasen) door de aanhoudende deflatie van -1,6%.

Dit waren de financiële kerncijfers eerste kwartaal 2010 (aan ongewijzigde wisselkoersen): " Opbrengstengroei van 1,7% " Vergelijkbare omzetevolutie van -1,8% in de V.S. en 4,3% in België " Stabiele bedrijfsmarge van 4,9%; uitstekende bedrijfsmarge van 5,3% in België " Stijging bedrijfswinst met 1,7% " Stijging deel van de Groep in de nettowinst met 6,5% Andere kerncijfers " Bevestiging winstvooruitzichten 2010 De bedrijfswinst daalde met 2,7% aan actuele wisselkoersen tot EUR 241 miljoen (+1,7% aan ongewijzigde wisselkoersen). De bedrijfsmarge bleef bijna stabiel aan 4,8% van de opbrengsten (4,9% aan ongewijzigde wisselkoersen) voornamelijk door de lagere verkoop-, algemene en administratieve kosten alsook positieve andere bedrijfsopbrengsten en -kosten, die de impact van de prijsinvesteringen op de brutomarge compenseerden. In het eerste kwartaal van 2010 groeiden de opbrengsten van Delhaize Groep met 1,7% aan ongewijzigde wisselkoersen. Aan actuele wisselkoersen daalden de opbrengsten met 2,3% tot EUR 5,0 miljard als gevolg van de verzwakking van de U.S. dollar met 5,8% tegenover de euro in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. De organische opbrengstengroei was 1,6% voor het kwartaal. De nettowinst van voortgezette activiteiten steeg met 2,6% (+6,9% aan ongewijzigde wisselkoersen) en bedroeg EUR 130 miljoen, hetzij EUR 1,30 per gewoon aandeel (EUR 1,26 in 2009). De opbrengstengroei in het eerste kwartaal 2010 was voornamelijk het gevolg van: " een sterke stijging van de Belgische opbrengsten met 5,2%, ondersteund door een vergelijkbare omzetgroei met 4,3% en nieuwe winkelopeningen, tegenover het eerste kwartaal van 2009 " de aanhoudend sterke prestaties van Alfa Beta met een opbrengstengroei van 9,2% als gevolg van een sterke vergelijkbare omzetgroei en de uitbreiding van het verkoopnetwerk; en " de sterke opbrengstengroei met 18,4% aan ongewijzigde wisselkoersen in Roemenië en Indonesië; deels gecompenseerd door " een daling met 0,4% van de Amerikaanse opbrengsten in lokale munt als gevolg van een vergelijkbare omzetevolutie van -1,8% (-1,2% niet aangepast voor de timing van Pasen) door de aanhoudende deflatie van -1,6%.