Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, gaf volgende toelichting op de vanmorgen gepubliceerde kwartaal- en halfjaarcijfers: "Onze Groep heeft sterke resultaten geboekt in het tweede kwartaal. In de V.S. kenden wij voor het derde kwartaal op rij positieve volumegroei. Bij Food Lion werden 178 bijkomende winkels geherpositioneerd in het kader van Phase 4 en dit brengt het totaal aantal geherpositioneerde winkels op bijna 80% van het netwerk. Bij Hannaford hebben wij onze geplande prijsinvesteringen in het tweede kwartaal doorgevoerd. In België zijn we zeer tevreden met de toename van het marktaandeel met 35 basispunten, voornamelijk dankzij onze vernieuwde winkels en de uitbreiding van ons netwerk. Zuidoost-Europa gaf nogmaals blijk van veerkracht met een toename van ons marktaandeel in een nog steeds uitdagende economische omgeving."

"Hoewel we voorzichtig blijven over de algemene competitieve omgeving, geven onze resultaten in de eerste helft van het jaar ons vertrouwen dat we in staat zullen zijn om een onderliggende bedrijfswinst van minstens €755 miljoen te genereren in 2013, een verbetering tegenover onze eerder aangekondigde vooruitzichten."

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, gaf volgende toelichting op de vanmorgen gepubliceerde kwartaal- en halfjaarcijfers: "Onze Groep heeft sterke resultaten geboekt in het tweede kwartaal. In de V.S. kenden wij voor het derde kwartaal op rij positieve volumegroei. Bij Food Lion werden 178 bijkomende winkels geherpositioneerd in het kader van Phase 4 en dit brengt het totaal aantal geherpositioneerde winkels op bijna 80% van het netwerk. Bij Hannaford hebben wij onze geplande prijsinvesteringen in het tweede kwartaal doorgevoerd. In België zijn we zeer tevreden met de toename van het marktaandeel met 35 basispunten, voornamelijk dankzij onze vernieuwde winkels en de uitbreiding van ons netwerk. Zuidoost-Europa gaf nogmaals blijk van veerkracht met een toename van ons marktaandeel in een nog steeds uitdagende economische omgeving." "Hoewel we voorzichtig blijven over de algemene competitieve omgeving, geven onze resultaten in de eerste helft van het jaar ons vertrouwen dat we in staat zullen zijn om een onderliggende bedrijfswinst van minstens €755 miljoen te genereren in 2013, een verbetering tegenover onze eerder aangekondigde vooruitzichten."