In de V.S. was de onderliggende bedrijfsmarge 4,2% (3,7% in het eerste kwartaal vorig jaar) dankzij het positieve effect van de

hogere verkopen ondersteund door een gunstig kalendereffect, de sluiting van slecht presterende winkels, kostenbesparingen en de aanzienlijk verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food.

Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door voortdurende prijsinvesteringen. In België was de onderliggende bedrijfsmarge 5,1% (4,6% in het eerste kwartaal vorig jaar), voornamelijk ondersteund door kostenbesparingen en de hogere verkopen.

In Zuidoost-Europa daalde de onderliggende bedrijfsmarge tot 1,4% (2,0% vorig jaar), voornamelijk door prijsinvesteringen.

De onderliggende EBITDA van €369 miljoen vertegenwoordigde een toename met 7,1% tegenover het eerste kwartaal van 2012 aan ongewijzigde wisselkoersen (+6,4% aan actuele wisselkoersen).

De vrije kasstroom bereikte €255 miljoen (€87 miljoen in het eerste kwartaal van 2012) als gevolg van een hogere EBITDA, verbeteringen in het bedrijfskapitaal en een continue kapitaaldiscipline.

De volledige resultaten van het eerste kwartaal zullen bekend gemaakt worden op 8 mei 2013, zoals eerder gepland, inclusief de gebruikelijke conference call met het management.

In de V.S. was de onderliggende bedrijfsmarge 4,2% (3,7% in het eerste kwartaal vorig jaar) dankzij het positieve effect van de hogere verkopen ondersteund door een gunstig kalendereffect, de sluiting van slecht presterende winkels, kostenbesparingen en de aanzienlijk verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door voortdurende prijsinvesteringen. In België was de onderliggende bedrijfsmarge 5,1% (4,6% in het eerste kwartaal vorig jaar), voornamelijk ondersteund door kostenbesparingen en de hogere verkopen. In Zuidoost-Europa daalde de onderliggende bedrijfsmarge tot 1,4% (2,0% vorig jaar), voornamelijk door prijsinvesteringen. De onderliggende EBITDA van €369 miljoen vertegenwoordigde een toename met 7,1% tegenover het eerste kwartaal van 2012 aan ongewijzigde wisselkoersen (+6,4% aan actuele wisselkoersen). De vrije kasstroom bereikte €255 miljoen (€87 miljoen in het eerste kwartaal van 2012) als gevolg van een hogere EBITDA, verbeteringen in het bedrijfskapitaal en een continue kapitaaldiscipline. De volledige resultaten van het eerste kwartaal zullen bekend gemaakt worden op 8 mei 2013, zoals eerder gepland, inclusief de gebruikelijke conference call met het management.