"De voorgestelde transactie benadrukt het engagement van onze Groep ten opzichte van Alfa-Beta, dat door Delhaize Groep volledig gesteund werd in zijn succesvolle groei in Griekenland sinds we in 1992 de voornaamste aandeelhouder werden", verklaarde Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep.

"Het overnamebod omvat een aantrekkelijke cash premie voor de minderheidsaandeelhouders van Alfa-Beta voor een aandeel dat weinig wordt verhandeld. Na het overnamebod is Delhaize Groep niet van plan belangrijke wijzigingen in het huidige bedrijfsmodel of in de strategie van Alfa-Beta door te voeren."

De aandelen van Alfa-Beta worden genoteerd en verhandeld op de Big Capitalization Market van de Athens Exchange (BASIK). Op 18 mei 2009 bezat Delhaize Groep 8 310 614 gewone aandelen van Alfa-Beta, hetzij ongeveer 65,27% van het totale uitstaande aandelenkapitaal, via haar volle Nederlandse dochtervennootschap Delhaize "The Lion" Nederland B.V. (Delned).

Delned plaatst nu een bod voor de verwerving van de resterende 4 422 106 gewone aandelen, hetzij ongeveer 34,73% van het totale uitstaande aandelenkapitaal en stemrechten van Alfa-Beta op die datum.

"De voorgestelde transactie benadrukt het engagement van onze Groep ten opzichte van Alfa-Beta, dat door Delhaize Groep volledig gesteund werd in zijn succesvolle groei in Griekenland sinds we in 1992 de voornaamste aandeelhouder werden", verklaarde Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep. "Het overnamebod omvat een aantrekkelijke cash premie voor de minderheidsaandeelhouders van Alfa-Beta voor een aandeel dat weinig wordt verhandeld. Na het overnamebod is Delhaize Groep niet van plan belangrijke wijzigingen in het huidige bedrijfsmodel of in de strategie van Alfa-Beta door te voeren."De aandelen van Alfa-Beta worden genoteerd en verhandeld op de Big Capitalization Market van de Athens Exchange (BASIK). Op 18 mei 2009 bezat Delhaize Groep 8 310 614 gewone aandelen van Alfa-Beta, hetzij ongeveer 65,27% van het totale uitstaande aandelenkapitaal, via haar volle Nederlandse dochtervennootschap Delhaize "The Lion" Nederland B.V. (Delned). Delned plaatst nu een bod voor de verwerving van de resterende 4 422 106 gewone aandelen, hetzij ongeveer 34,73% van het totale uitstaande aandelenkapitaal en stemrechten van Alfa-Beta op die datum.