De toestand op 27 september 2013 zag er als volgt uit :

• Totaal maatschappelijk kapitaal: € 51 224 785,00

• Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 102 449 570

• Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 3 167 172

Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.

De toestand op 27 september 2013 zag er als volgt uit : • Totaal maatschappelijk kapitaal: € 51 224 785,00 • Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 102 449 570 • Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 3 167 172 Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.