Toestand op 19 december 2012 :

• Totaal maatschappelijk kapitaal: € 50 960 749,00

• Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 101 921 498

• Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 3 588 813

Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.

Toestand op 19 december 2012 : • Totaal maatschappelijk kapitaal: € 50 960 749,00 • Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 101 921 498 • Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 3 588 813 Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.