Tijdens de Gewone Aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2014 zal de Raad van Bestuur van Delhaize Groep de benoeming van Johnny Thijs voorstellen als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar.

Tijdens de Gewone Aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2014 zal de Raad van Bestuur van Delhaize Groep de benoeming van Johnny Thijs voorstellen als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar.