Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde in een toelichting op de cijfers: "In het tweede kwartaal van dit jaar zijn wij er in geslaagd stabiele opbrengsten te boeken voor onze Groep, ondanks de negatieve inflatie als gevolg van onze structurele prijsinvesteringen bij Food Lion en aanhoudend moeilijke economische omgeving in het zuidoosten van de V.S. Delhaize België blijft uitstekende prestaties voorleggen met voor dit kwartaal de hoogste stijging in marktaandeel van alle Belgische distributeurs. In Griekenland blijft Alfa Beta marktaandeel winnen en toont slagkracht in een moeilijk economisch klimaat."

Beckers gaat verder: "Wij blijven aanhoudend vooruitgang boeken in de uitvoering van ons "New Game Plan". Hoewel we teleurgesteld zijn in onze verkoopcijfers in het zuidoosten van de Verenigde Staten, geloven wij dat dit geen correcte weerspiegeling is van de onderliggende kracht en het lange termijn groeipotentieel van onze activiteiten. We houden vast aan onze strategische prijsinvesteringen die in het begin van het jaar gestart zijn bij Food Lion en geloven dat wij de juiste value proposition hebben om te voldoen aan de noden van onder druk staande consumenten. We zijn tevreden dat wij in staat waren de verkoop-, algemene en administratieve kosten in de V.S. stabiel te houden in nominale termen. Doeltreffende initiatieven stelden ons in staat onze brutomarge op peil te houden terwijl onze bedrijfsmarge, hoewel ook beïnvloed door de negatieve verkoopresultaten, op een gezond niveau bleef."

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde in een toelichting op de cijfers: "In het tweede kwartaal van dit jaar zijn wij er in geslaagd stabiele opbrengsten te boeken voor onze Groep, ondanks de negatieve inflatie als gevolg van onze structurele prijsinvesteringen bij Food Lion en aanhoudend moeilijke economische omgeving in het zuidoosten van de V.S. Delhaize België blijft uitstekende prestaties voorleggen met voor dit kwartaal de hoogste stijging in marktaandeel van alle Belgische distributeurs. In Griekenland blijft Alfa Beta marktaandeel winnen en toont slagkracht in een moeilijk economisch klimaat." Beckers gaat verder: "Wij blijven aanhoudend vooruitgang boeken in de uitvoering van ons "New Game Plan". Hoewel we teleurgesteld zijn in onze verkoopcijfers in het zuidoosten van de Verenigde Staten, geloven wij dat dit geen correcte weerspiegeling is van de onderliggende kracht en het lange termijn groeipotentieel van onze activiteiten. We houden vast aan onze strategische prijsinvesteringen die in het begin van het jaar gestart zijn bij Food Lion en geloven dat wij de juiste value proposition hebben om te voldoen aan de noden van onder druk staande consumenten. We zijn tevreden dat wij in staat waren de verkoop-, algemene en administratieve kosten in de V.S. stabiel te houden in nominale termen. Doeltreffende initiatieven stelden ons in staat onze brutomarge op peil te houden terwijl onze bedrijfsmarge, hoewel ook beïnvloed door de negatieve verkoopresultaten, op een gezond niveau bleef."