Hierbij kocht de overheid illiquide en moeilijk te waarderen activa over van de banken om hun balansen te ontlasten. Tegelijkertijd zorgde de financiële toezichthouder (de Fed) ervoor dat de nodige kapitaalversterkingen werden uitgevoerd.

Het gevolg hiervan is dat volgens KBC het "deleveragingsproces" in de VS al een heel eind is opgeschoten, wat tot uiting komt in een gezond herstel van de kredietverlening en bijgevolg ook van de groei van de (ruime) geldhoeveelheid. Dit droeg ertoe bij dat er na de Grote Recessie in de VS een relatief zelfvoedend conjunctuurherstel op gang is gekomen.

De EMU leunt voorlopig meer aan bij de Japanse dan bij de Amerikaanse aanpak. Weliswaar werden een aantal banken geherkapitaliseerd door de betrokken nationale overheden, maar de oplopende overheidsschulden en -obligatierentes wogen op hun beurt op de gezondheid van de banksector als belangrijkste belegger in overheidspapier.

Stress tests bleken achteraf gezien waardeloos

De nationale versnippering van het financieel toezicht stond bovendien in de weg van een doortastende politieke aanpak zoals in de VS.

De doorgevoerde "stress-tests" bleken volgens KBC achteraf niet in staat om bijvoorbeeld de mate van kwetsbaarheid van de Spaanse bankensector te detecteren.

Het gevolg is dat in Europa het proces van financiële genezing van de bankensector veel minder gevorderd is dan in de VS, met als gevolg een stagnerende kredietverlening en een beperkte groei van de (ruime) geldhoeveelheid.

Conjunctureel betekent dit een periode van ondermaatse groei met een structurele deflatoire druk, waar de centrale bank weinig aan kan doen.

Het voorbeeld van de VS toont echter aan dat dit lot niet onvermijdelijk is. Daadkrachtige stappen naar een echte financiële en bancaire unie op EMU-niveau kunnen het "deleveragingproces" versnellen en zo de basis voor een duurzaam conjunctuurherstel leggen. De beslissingen van de jongste Eurotop van eind juni zijn alvast een kleine stap in de juiste richting.

Hierbij kocht de overheid illiquide en moeilijk te waarderen activa over van de banken om hun balansen te ontlasten. Tegelijkertijd zorgde de financiële toezichthouder (de Fed) ervoor dat de nodige kapitaalversterkingen werden uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat volgens KBC het "deleveragingsproces" in de VS al een heel eind is opgeschoten, wat tot uiting komt in een gezond herstel van de kredietverlening en bijgevolg ook van de groei van de (ruime) geldhoeveelheid. Dit droeg ertoe bij dat er na de Grote Recessie in de VS een relatief zelfvoedend conjunctuurherstel op gang is gekomen. De EMU leunt voorlopig meer aan bij de Japanse dan bij de Amerikaanse aanpak. Weliswaar werden een aantal banken geherkapitaliseerd door de betrokken nationale overheden, maar de oplopende overheidsschulden en -obligatierentes wogen op hun beurt op de gezondheid van de banksector als belangrijkste belegger in overheidspapier. Stress tests bleken achteraf gezien waardeloos De nationale versnippering van het financieel toezicht stond bovendien in de weg van een doortastende politieke aanpak zoals in de VS. De doorgevoerde "stress-tests" bleken volgens KBC achteraf niet in staat om bijvoorbeeld de mate van kwetsbaarheid van de Spaanse bankensector te detecteren. Het gevolg is dat in Europa het proces van financiële genezing van de bankensector veel minder gevorderd is dan in de VS, met als gevolg een stagnerende kredietverlening en een beperkte groei van de (ruime) geldhoeveelheid. Conjunctureel betekent dit een periode van ondermaatse groei met een structurele deflatoire druk, waar de centrale bank weinig aan kan doen. Het voorbeeld van de VS toont echter aan dat dit lot niet onvermijdelijk is. Daadkrachtige stappen naar een echte financiële en bancaire unie op EMU-niveau kunnen het "deleveragingproces" versnellen en zo de basis voor een duurzaam conjunctuurherstel leggen. De beslissingen van de jongste Eurotop van eind juni zijn alvast een kleine stap in de juiste richting.