In de VS heeft de inflatie het niveau van 2% bereikt, wat als het objectief van de Amerikaanse centrale bank mag worden beschouwd. Rond dit niveau mag stilaan aan een verhoging van de lonen gedacht worden. Het Europees inflatieniveau bedraagt 0,40% en dat is gevaarlijk dicht bij de deflatiegrens.

Voor Europa is dat geen goed nieuws. Deflatie kan het Europees schuldenprobleem doen escaleren in die zin dat het meer zou kosten om de openstaande schulden af te betalen. Uiteindelijk zou de komst van deflatie de eurozone in een nieuwe diepe crisis kunnen storten, met alle gevolgen vandien.

In de VS heeft de inflatie het niveau van 2% bereikt, wat als het objectief van de Amerikaanse centrale bank mag worden beschouwd. Rond dit niveau mag stilaan aan een verhoging van de lonen gedacht worden. Het Europees inflatieniveau bedraagt 0,40% en dat is gevaarlijk dicht bij de deflatiegrens. Voor Europa is dat geen goed nieuws. Deflatie kan het Europees schuldenprobleem doen escaleren in die zin dat het meer zou kosten om de openstaande schulden af te betalen. Uiteindelijk zou de komst van deflatie de eurozone in een nieuwe diepe crisis kunnen storten, met alle gevolgen vandien.