Diens toespraak werd vorige week overschaduwd door tegenvallende cijfers uit de vastgoedsector, door een torenhoge werkloosheid en door consumentenprijzen die al drie maanden op rij zijn gedaald.

Bernanke is echter van mening dat de FED over de middelen beschikt om deflatie het hoofd te bieden. Schiff is echter van mening dat Bernanke maar al te goed begrijpt wat er aan de hand is.

De prijzen in de Verenigde Staten dalen niet - zoals in een deflatoire omgeving gebeurt - maar stijgen. Ondanks de ergste recessie sinds de Great Depression is het deflatie-gevaar volgens de FED momenteel onbestaande.

Schiff zegt daar tegenover dat een goed afgemeten dosis deflatie momenteel welkom zou zijn. De Amerikaanse consument is namelijk gebaat met lagere en niet met hogere prijzen.

In tegenstelling tot de meeste economen is Schiff dus voorstander van een wat deflatie. Gezien het feit dat in zijn visie de dollar een bodemloos vat is, gaat zijn voorkeur momenteel alleszins uit naar deflatie in plaats van naar inflatie.

Diens toespraak werd vorige week overschaduwd door tegenvallende cijfers uit de vastgoedsector, door een torenhoge werkloosheid en door consumentenprijzen die al drie maanden op rij zijn gedaald. Bernanke is echter van mening dat de FED over de middelen beschikt om deflatie het hoofd te bieden. Schiff is echter van mening dat Bernanke maar al te goed begrijpt wat er aan de hand is. De prijzen in de Verenigde Staten dalen niet - zoals in een deflatoire omgeving gebeurt - maar stijgen. Ondanks de ergste recessie sinds de Great Depression is het deflatie-gevaar volgens de FED momenteel onbestaande. Schiff zegt daar tegenover dat een goed afgemeten dosis deflatie momenteel welkom zou zijn. De Amerikaanse consument is namelijk gebaat met lagere en niet met hogere prijzen. In tegenstelling tot de meeste economen is Schiff dus voorstander van een wat deflatie. Gezien het feit dat in zijn visie de dollar een bodemloos vat is, gaat zijn voorkeur momenteel alleszins uit naar deflatie in plaats van naar inflatie.