Volgens de economen kan het tekort tijdens het lopende begrotingsjaar makkelijk oplopen tot 1000 miljard dollar, dit vanwege de zware investeringen in het bestrijden van de economische en financiële crisis.

Tijdens de maand december alleen al bedroeg het tekort op de federale begroting 83,60 miljard dollar, hetgeen neerkomt op een forse stijging ten opzichte van de 48,30 miljard dollar uit dezelfde maand 12 maanden voordien.

Volgens de economen kan het tekort tijdens het lopende begrotingsjaar makkelijk oplopen tot 1000 miljard dollar, dit vanwege de zware investeringen in het bestrijden van de economische en financiële crisis. Tijdens de maand december alleen al bedroeg het tekort op de federale begroting 83,60 miljard dollar, hetgeen neerkomt op een forse stijging ten opzichte van de 48,30 miljard dollar uit dezelfde maand 12 maanden voordien.