De voorbije vijf jaar is de netto financiële schuld van Deceuninck gestegen, terwijl het eigen vermogen van de groep grotendeels ongewijzigd bleef. Dat had te maken met de realisatie van belangrijke overnames en met een omvangrijk investeringsprogramma. De raad van bestuur heeft nu beslist
dat de balansstructuur versterkt moet worden "om de onderneming toe te laten zich te concentreren op de uitvoering van haar strategie als antwoord op uitzonderlijke, macro-economische uitdagingen en de onzekere schuldfinancieringsmarkten", meldt Deceuninck.

Als de kapitaalverhoging met succes wordt afgesloten, zullen er volgens Deceuninck geen extra maatregelen nodig zijn in 2009 "om zich van het nodige comfort met betrekking tot zijn financiële convenanten en behoeften aan werkkapitaal te verzekeren Dit geldt evenwel onder voorbehoud van sterke muntschommelingen zoals de Turkse lira en verslechterende marktomstandigheden eind 2008."

Deceuninck laat ook weten dat het orderboek vanaf de laatste week van oktober is beginnen verzwakken. Die trend wordt tijdens de maand november voortgezet. Daarenboven zijn de afgelopen weken een aantal wisselkoersen beginnen verzwakken. Het gaat vooral om de Turkse lire tegenover de Amerikaanse dollar en tegenover de euro. "Daardoor is het nettoresultaat voor de maand oktober 7 miljoen euro lager dan het resultaat dat zonder de bovenstaande negatieve effecten was vooropgesteld", meldt het bedrijf.

Als het zwakke niveau van de Turkse lira van oktober 2008 gehandhaafd zou blijven, dan zal het netto resultaat 2008 mogelijk uitkomen op 5 miljoen euro negatief, zo waarschuwt Deceuninck. "De vennootschap pleegt momenteel overleg met haar kredietverstrekkers voor het uitwerken van een aangepaste oplossing en zal op gepaste wijze berichten van zodra hierover
belangrijke informatie beschikbaar is. De timing van de kapitaalverhoging zal afhangen van het wegnemen van deze onzekerheid", luidt het.

Deceuninck is actief in meer dan 75 landen en telt 33 filialen. Wereldwijd stelt het bedrijf 2.940 personen te werk, in België 680.

De voorbije vijf jaar is de netto financiële schuld van Deceuninck gestegen, terwijl het eigen vermogen van de groep grotendeels ongewijzigd bleef. Dat had te maken met de realisatie van belangrijke overnames en met een omvangrijk investeringsprogramma. De raad van bestuur heeft nu beslist dat de balansstructuur versterkt moet worden "om de onderneming toe te laten zich te concentreren op de uitvoering van haar strategie als antwoord op uitzonderlijke, macro-economische uitdagingen en de onzekere schuldfinancieringsmarkten", meldt Deceuninck.Als de kapitaalverhoging met succes wordt afgesloten, zullen er volgens Deceuninck geen extra maatregelen nodig zijn in 2009 "om zich van het nodige comfort met betrekking tot zijn financiële convenanten en behoeften aan werkkapitaal te verzekeren Dit geldt evenwel onder voorbehoud van sterke muntschommelingen zoals de Turkse lira en verslechterende marktomstandigheden eind 2008." Deceuninck laat ook weten dat het orderboek vanaf de laatste week van oktober is beginnen verzwakken. Die trend wordt tijdens de maand november voortgezet. Daarenboven zijn de afgelopen weken een aantal wisselkoersen beginnen verzwakken. Het gaat vooral om de Turkse lire tegenover de Amerikaanse dollar en tegenover de euro. "Daardoor is het nettoresultaat voor de maand oktober 7 miljoen euro lager dan het resultaat dat zonder de bovenstaande negatieve effecten was vooropgesteld", meldt het bedrijf.Als het zwakke niveau van de Turkse lira van oktober 2008 gehandhaafd zou blijven, dan zal het netto resultaat 2008 mogelijk uitkomen op 5 miljoen euro negatief, zo waarschuwt Deceuninck. "De vennootschap pleegt momenteel overleg met haar kredietverstrekkers voor het uitwerken van een aangepaste oplossing en zal op gepaste wijze berichten van zodra hierover belangrijke informatie beschikbaar is. De timing van de kapitaalverhoging zal afhangen van het wegnemen van deze onzekerheid", luidt het.Deceuninck is actief in meer dan 75 landen en telt 33 filialen. Wereldwijd stelt het bedrijf 2.940 personen te werk, in België 680.