Deceuninck gaat uit van een substantiële daling van de vraag op de meeste markten. In deze omstandigheden ligt de focus op de korte termijn op kasstroomgeneratie, kostenbeheersing en het beheren van de netto financiële schuld.

Bijkomende verminderingen van onze kostenbasis zullen noodzakelijk zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de daling van de vraag. Zo worden op korte termijn de operationele activiteiten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen verder geoptimaliseerd.

Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wettelijke voorzieningen op vlak van economische werkloosheid. De plannen worden wekelijks per afdeling en per filiaal geëvalueerd en afgestemd op de meest actuele evolutie van het orderboek.

Deceuninck gaat uit van een substantiële daling van de vraag op de meeste markten. In deze omstandigheden ligt de focus op de korte termijn op kasstroomgeneratie, kostenbeheersing en het beheren van de netto financiële schuld.Bijkomende verminderingen van onze kostenbasis zullen noodzakelijk zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de daling van de vraag. Zo worden op korte termijn de operationele activiteiten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen verder geoptimaliseerd. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wettelijke voorzieningen op vlak van economische werkloosheid. De plannen worden wekelijks per afdeling en per filiaal geëvalueerd en afgestemd op de meest actuele evolutie van het orderboek.