Op de eerste plaats is er natuurlijk het optreden van de centrale banken die de financiële markten aardig op hun kop hebben gezet.

El-Erian is daarnaast bijzonder verontrust door wat er in Cyprus is gebeurd. Het eiland heeft een kapitaalcontrole ingevoerd, een maatregel die tot dusver gewoon ondenkbaar leek. Bovendien was er ook de aanslag op het geld van de spaarders, iets wat eveneens zonder voorgaande is.

Tenslotte is er de geografische onzekerheid. Het aantal onveilige plaatsen in de wereld groeit bij wijze van spreken dagelijks aan. Onder andere in Afghanistan, Noord-Korea, Pakistan en Syrië zijn brandhaarden die op eender welk moment uit de hand kunnen lopen.

Op de eerste plaats is er natuurlijk het optreden van de centrale banken die de financiële markten aardig op hun kop hebben gezet. El-Erian is daarnaast bijzonder verontrust door wat er in Cyprus is gebeurd. Het eiland heeft een kapitaalcontrole ingevoerd, een maatregel die tot dusver gewoon ondenkbaar leek. Bovendien was er ook de aanslag op het geld van de spaarders, iets wat eveneens zonder voorgaande is. Tenslotte is er de geografische onzekerheid. Het aantal onveilige plaatsen in de wereld groeit bij wijze van spreken dagelijks aan. Onder andere in Afghanistan, Noord-Korea, Pakistan en Syrië zijn brandhaarden die op eender welk moment uit de hand kunnen lopen.