In Trends van 4 februari 2021 legden we uit hoe ze in de belastingaangifte via een belastingkrediet kunnen terugvragen wat ze te veel betaald hebben aan belasting op Franse dividenden in 2020. Via een bezwaar of ambtshalve ontheffing kunnen beleggers ook terugvragen wat ze in 2017, 2018 en 2019 te veel betaalden.

Iets meer dan een jaar geleden gaf het Hof van Cassatie immers enkele misnoegde beleggers die naar de rechter trokken ultiem gelijk. Zij beriepen zich op het dubbelbelastingverdrag met Frankrijk, waarin sprake was van een verrekening van de Franse bronheffing met de Belgische roerende voorheffing, die in de praktijk al lang niet meer gebeurde. De overheid gaf zich gewonnen en zou belastingplichtigen die erom vroegen terugbetalen.

Op 9 november zetten België en Frankrijk echter hun handtekening onder een nieuw dubbelbelastingverdrag, dat na ratificatie in de parlementen in 2023 of 2024 in werking treedt. In dat nieuwe verdrag is geen sprake meer van de verrekening en dus zullen beleggers gewoon weer 12,8 procent Franse bronheffing en daarna 30 procent Belgische roerende voorheffing betalen op wat overblijft.

In Trends van 4 februari 2021 legden we uit hoe ze in de belastingaangifte via een belastingkrediet kunnen terugvragen wat ze te veel betaald hebben aan belasting op Franse dividenden in 2020. Via een bezwaar of ambtshalve ontheffing kunnen beleggers ook terugvragen wat ze in 2017, 2018 en 2019 te veel betaalden.Iets meer dan een jaar geleden gaf het Hof van Cassatie immers enkele misnoegde beleggers die naar de rechter trokken ultiem gelijk. Zij beriepen zich op het dubbelbelastingverdrag met Frankrijk, waarin sprake was van een verrekening van de Franse bronheffing met de Belgische roerende voorheffing, die in de praktijk al lang niet meer gebeurde. De overheid gaf zich gewonnen en zou belastingplichtigen die erom vroegen terugbetalen.Op 9 november zetten België en Frankrijk echter hun handtekening onder een nieuw dubbelbelastingverdrag, dat na ratificatie in de parlementen in 2023 of 2024 in werking treedt. In dat nieuwe verdrag is geen sprake meer van de verrekening en dus zullen beleggers gewoon weer 12,8 procent Franse bronheffing en daarna 30 procent Belgische roerende voorheffing betalen op wat overblijft.