Het verbeterende concurrentievermogen van opkomende markten, de hogere economische groei, de solide overschotten op de betalingsbalans, de relatief lage macro-economische onevenwichtigheden en de sterke mondiale vraag naar grondstoffen waren allemaal lange termijn-argumenten vóór opkomende valuta's.

Toen in 2008 de wereldwijde kredietcrisis de VS en Europa trof en de centrale banken van ontwikkelde markten besloten tot kwantitatieve verruiming werd beleggen in opkomende valuta's nog aantrekkelijker dan het al was.Jaar in, jaar uit stegen opkomende valuta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro.

Deze positieve trend begon na de Braziliaanse verkiezingen in oktober 2002, maar eindigde in de zomer van 2011.

De vrees voor een harde landing in China en de escalatie van de schuldencrisis in de eurozone hadden beide gevolgen voor de kapitaalstromen naar de opkomende wereld en markeerden het begin van het einde van de langdurige opwaartse trend in de waarderingen van opkomende valuta's.

Het verbeterende concurrentievermogen van opkomende markten, de hogere economische groei, de solide overschotten op de betalingsbalans, de relatief lage macro-economische onevenwichtigheden en de sterke mondiale vraag naar grondstoffen waren allemaal lange termijn-argumenten vóór opkomende valuta's. Toen in 2008 de wereldwijde kredietcrisis de VS en Europa trof en de centrale banken van ontwikkelde markten besloten tot kwantitatieve verruiming werd beleggen in opkomende valuta's nog aantrekkelijker dan het al was.Jaar in, jaar uit stegen opkomende valuta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Deze positieve trend begon na de Braziliaanse verkiezingen in oktober 2002, maar eindigde in de zomer van 2011. De vrees voor een harde landing in China en de escalatie van de schuldencrisis in de eurozone hadden beide gevolgen voor de kapitaalstromen naar de opkomende wereld en markeerden het begin van het einde van de langdurige opwaartse trend in de waarderingen van opkomende valuta's.