Met een stijging van de CAC 40 sinds het begin van het jaar, en een historische correlatie met deze index van bijna 90%, deelt het aandeel Vinci (nochtans tot de defensieve waarden gerekend) ook in de klappen als de algemene aandelenindices onderuit gaan. En dit ondanks de sterke fundamentals.

Bij de publicatie van de eerstekwartaalresultaten liet de bouwgroep goede resultaten (tot omzet op vergelijkbare basis: +5,3%) zien die de kracht van haar bedrijfsmodel onderstreept. Nochtans is de groep sterk afhankelijk van de Europese markt (89% van de omzet).

Zeer gereserveerd

Over de vooruitzichten van de groep is het management zeer gereserveerd. Vooral omwille vanwege de moeilijke situatie op het Europese vasteland. Daarom wil de directie geen exacte cijfers geven.

De commentaar luidt dat "de omzet in 2012 een

lichte stijging kan kennen met als doelstelling het behoud van de goede operationele margeniveaus van het voorgaande jaar (tussen 9,5 en 9,8%)".

Orderboek op recordniveau!

In de divisie van de bouwactiviteiten (38% van de omzet) is het orderboek goed voor 16 maanden activiteiten wardoor de zichtbaarheid alvast loopt tot medio 2013.

In vergelijking met dezelfde periode van 2011 is het orderboek met 22% gestegen en met 7% sinds eind december 2011. Ofwel "een nieuw historisch record van 32,6 miljard euro".

Op het vlak van de rendabiliteit is de concessie-activiteit (Vinci Concession, vooral de uitbating van Franse snelwegen en het innen van tolgelden) slechts goed voor 14% van de omzet maar 45% van de nettowinst.

Met het oog op de schommelingen van de brandstofprijzen en de industriële activiteit is deze divisie (naast de uitbating van snelwegen worden ook parkeergarages beheerd) een

belangrijke troef voor het bedrijf en deze activiteit zal in de toekomst qua resultaten van dichtbij bekeken worden.

Op macro-economisch vlak zei de bouwgroep dat de onzekerheid over de groeiverwachtingen in Europa in het algemeen en "het bezuinigingsbeleid van de nationale overheden in het bijzonder" tot voorzichtigheid aanmanen in de komende maanden.

Een niet te verantwoorden korting

Het aandeel Vinci wordt volgens Arnaud Delaunay in beursmiddens als een defensieve waarde beschouwd. Met name vanwege de concessie-activiteiten die de onderneming beschermt tegen een oplopende inflatie omdat de tarieven die de weggebruikers moeten betalen voor het gebruik van de snelwegen geïndexeerd zijn.

Met de recurrente bedrijfskasstroom ondersteunt Vinci (sinds 2006) haar dividendbeleid en dit komt erop neer dat 50% van de geconsolideerde nettowinst aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd.

Het brutodividendrendement wordt op 5,50% geraamd (iets beter dan het sectorgemiddelde van 5,10%) en het dividend steeg met bijna 6% t.o.v. het voorgaande jaar. Zoals vele bedrijven in Europa kent de bouwgroep een serieuze korting (54%).

Met een stijging van de CAC 40 sinds het begin van het jaar, en een historische correlatie met deze index van bijna 90%, deelt het aandeel Vinci (nochtans tot de defensieve waarden gerekend) ook in de klappen als de algemene aandelenindices onderuit gaan. En dit ondanks de sterke fundamentals. Bij de publicatie van de eerstekwartaalresultaten liet de bouwgroep goede resultaten (tot omzet op vergelijkbare basis: +5,3%) zien die de kracht van haar bedrijfsmodel onderstreept. Nochtans is de groep sterk afhankelijk van de Europese markt (89% van de omzet).Zeer gereserveerd Over de vooruitzichten van de groep is het management zeer gereserveerd. Vooral omwille vanwege de moeilijke situatie op het Europese vasteland. Daarom wil de directie geen exacte cijfers geven. De commentaar luidt dat "de omzet in 2012 een lichte stijging kan kennen met als doelstelling het behoud van de goede operationele margeniveaus van het voorgaande jaar (tussen 9,5 en 9,8%)".Orderboek op recordniveau! In de divisie van de bouwactiviteiten (38% van de omzet) is het orderboek goed voor 16 maanden activiteiten wardoor de zichtbaarheid alvast loopt tot medio 2013. In vergelijking met dezelfde periode van 2011 is het orderboek met 22% gestegen en met 7% sinds eind december 2011. Ofwel "een nieuw historisch record van 32,6 miljard euro". Op het vlak van de rendabiliteit is de concessie-activiteit (Vinci Concession, vooral de uitbating van Franse snelwegen en het innen van tolgelden) slechts goed voor 14% van de omzet maar 45% van de nettowinst. Met het oog op de schommelingen van de brandstofprijzen en de industriële activiteit is deze divisie (naast de uitbating van snelwegen worden ook parkeergarages beheerd) een belangrijke troef voor het bedrijf en deze activiteit zal in de toekomst qua resultaten van dichtbij bekeken worden. Op macro-economisch vlak zei de bouwgroep dat de onzekerheid over de groeiverwachtingen in Europa in het algemeen en "het bezuinigingsbeleid van de nationale overheden in het bijzonder" tot voorzichtigheid aanmanen in de komende maanden.Een niet te verantwoorden korting Het aandeel Vinci wordt volgens Arnaud Delaunay in beursmiddens als een defensieve waarde beschouwd. Met name vanwege de concessie-activiteiten die de onderneming beschermt tegen een oplopende inflatie omdat de tarieven die de weggebruikers moeten betalen voor het gebruik van de snelwegen geïndexeerd zijn. Met de recurrente bedrijfskasstroom ondersteunt Vinci (sinds 2006) haar dividendbeleid en dit komt erop neer dat 50% van de geconsolideerde nettowinst aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd. Het brutodividendrendement wordt op 5,50% geraamd (iets beter dan het sectorgemiddelde van 5,10%) en het dividend steeg met bijna 6% t.o.v. het voorgaande jaar. Zoals vele bedrijven in Europa kent de bouwgroep een serieuze korting (54%).