De lage rente zet zowel de institutionele als particuliere beleggers onder grote druk. Verzekeraars moeten hun verbintenissen op lange termijn nakomen door op een gereglementeerde manier te beleggen in activa die weinig opbrengen. Particulieren beleggen voor hun pensioen, terwijl ze tot veel minder financiële instrumenten toegang hebben dan professionele beleggers.
...

De lage rente zet zowel de institutionele als particuliere beleggers onder grote druk. Verzekeraars moeten hun verbintenissen op lange termijn nakomen door op een gereglementeerde manier te beleggen in activa die weinig opbrengen. Particulieren beleggen voor hun pensioen, terwijl ze tot veel minder financiële instrumenten toegang hebben dan professionele beleggers. Tarek Abou Zeid, clientportfoliomanager bij Amundi, onderstreept dat de grootste uitdaging erin bestaat verlies van kapitaal te vermijden. "Dat is een aanzienlijke opgave, aangezien we de afgelopen jaren steeds meer te maken kregen met gebeurtenissen die de markt deden terugvallen. En hoe groter de terugval is, hoe moeilijker het wordt de verliezen te recupereren, vooral door de extreem lage obligatierendementen."Na een correctie van 50 procent op een portefeuille moet de waarde van de portefeuille verdubbelen voordat de belegger weer op zijn startniveau zit. Tarek Abou Zeid raadt aan voorzichtig te zijn met de lage volatiliteit op de financiële markten. Die mening deelt Michael Fredericks, een beheerder van het fonds BlackRock BGF Global Multi-Asset Income, dat ruim 8 miljard dollar beheert. "De terugkeer van de groei is positief voor de financiële markten, maar in veel activaklassen blijven de waarderingen hoog. De extreem lage volatiliteit noopt ons tot grote voorzichtigheid." Naast het vermijden van kapitaalverlies bestaat de tweede uitdaging erin voldoende rendement te vinden om een aanvullend pensioen te financieren. Bovendien leven mensen langer en krijgen de overheden het steeds moeilijker om het wettelijk pensioen te financieren. "Beleggers hebben de neiging steeds meer risico's te nemen voor een beetje extra rendement. Het doel van onze strategie is hen een competitief rendement te bieden en hen zeker geen geld te doen verliezen", onderstreept Michael Fredericks. "De verhouding tussen de actieve personen en de gepensioneerden zal tegen 2050 dalen van 7 op 1 naar 3,6 op 1", weet Tarek Abou Zeid. "De zoektocht naar rendement heeft de afgelopen twee jaar geleid tot recordstromen naar de obligatiemarkten, met een rente die is gezakt tot een niveau dat op termijn onhoudbaar is." Voor de komende maanden is Fredericks het meest bezorgd over de normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid. Te agressieve ingrepen kunnen leiden tot een forse correctie. "We zijn wel enigszins gerustgesteld door de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Zijn beleid zal in de lijn liggen van dat van zijn voorganger Janet Yellen." "Er is ook een groot risico op zelfvoldaanheid: de markt verwacht dat de rente op tienjarige Amerikaanse overheidsobligaties binnen vijf jaar 3 procent zal bedragen, tegenover 2,3 procent vandaag. Dat betekent dat de obligatierendementen zeer langzaam normaliseren", stelt Fredericks vast. "Als de inflatiedruk toeneemt en de Fed sneller en doortastender moet optreden, bestaat er een reëel risico op een correctie van de aandelen- en de obligatiemarkt." Tarek Abou Zeid maakt zich sterk dat particuliere beleggers meerdere mogelijkheden hebben, zoals aandelen met een hoog dividend en het verkopen van opties, om een extra inkomsten te genereren. Of ze kunnen investeren in gemengde fondsen die flexibel kunnen beleggen in alle activa, die aantrekkelijke dividenden bieden en die tegelijk sterke koersdalingen vermijden.Dat soort gemengde fondsen is een van de grootste commerciële successen van de afgelopen tien jaar. Vooral Angelsaksische beheerders hebben zich gepositioneerd in dat marktsegment. Zij bieden vaak formules aan met een driemaandelijkse of zelfs maandelijkse storting van het dividend. Die producten hebben het afgelopen jaar rendementen tussen 4 en 5,5 procent opgeleverd. Over de afgelopen drie bedraagt de gemiddelde jaarlijkse koersstijging ongeveer 2 procent. Fredericks gelooft dat ze dat niveau de komende jaren kunnen aanhouden. Het fonds BlackRock BGF Global Multi-Asset Income heeft een lagere volatiliteit dan de meeste concurrenten. De beheerder kan de helft van de portefeuille beleggen in aandelen, maar vandaag is dat slechts 25 procent. "We kunnen beleggen in alle activaklassen, we zijn niet gebonden aan een index en we beschikken over meerdere teams die het deel van de portefeuille beheren dat we hen toewijzen." Fredericks heeft zijn beleggingen in hoogrentende bedrijfsobligaties teruggeschroefd van 50 procent in 2011 tot ongeveer 20 procent. Tegelijk zijn de niet-traditionele klassen - zoals obligaties uit de opkomende landen, vastgoed en privéleningen - in verhouding belangrijker geworden. Dat segment is goed voor 40 procent van de activa. "Ze presteren veel stabieler dan hoogrentende obligaties en aandelen." Het fonds maakt ook intensief gebruik van afdekkingsmechanismen, zowel voor de aandelen- als voor de obligatieportefeuille. Fredericks staat positief tegenover Europese aandelen met een hoog dividendrendement. Met zijn beleggingen in de Amerikaanse beurzen mikt hij op bedrijven die een winstgroei van meer dan 10 procent verwachten. In de portefeuille zitten geen aandelen uit de opkomende markten. "Voor een defensief fonds zoals het onze is dat moeilijk. De beurzen van de groeilanden hebben de neiging sterk terug te vallen tijdens correctiefases."