Triodos Investment Management (IM), de vermogensbeheerder van Triodos Bank, beheert 3,3 miljard euro en biedt op de Belgische markt vier MVB-beleggingsfondsen (maatschappelijk verantwoord beleggen) aan voor particuliere beleggers. Ze worden rechtstreeks verdeeld door Triodos Bank en de onlinebrokers Keytrade en MeDirect. De producten werden vroeger beheerd door Delta Lloyd Asset Management, terwijl Triodos IM onderzoek deed naar bedrijven en het beleggingsuniversum in kaart bracht. Onlangs heeft Triodos beslist het beheer van die fondsen zelf ter hand te nemen. Die overgang wordt afgerond in de eerste helft van 2018.
...