Types beleggingsvennootschappen

Een BEVEK heeft een veranderlijk kapitaal, daar waar de BEVAK een vast kapitaal heeft. Een veranderlijk kapitaal betekent dat het kapitaal van de BEVEK wordt verhoogd indien een nieuwe belegger toetreedt en wordt verlaagd ingeval van een vertrekkende belegger. Het kapitaal is als het ware een accordeon. Niet zo voor een BEVAK. Wilt de belegger in- of uittreden, dan moet hij de aandelen van de BEVAK kopen of verkopen op de beurs. Ook kan een beleggingsvennootschap haar rendement oppotten of geheel of gedeeltelijk uitkeren aan haar aandeelhouders. Hoe een beleggingsvennootschap met haar resultaat omgaat, staat beschreven in de prospectus. Om te vermijden dat u de hele prospectus moet doornemen, heeft elke beleggingsvennootschap ook een samenvatting (verkorte prospectus of fact sheet). Daar vindt u de belangrijkste eigenschappen in meer toegankelijke taal opgesomd.

Belasting

Terwijl een dividend sedert 1 januari 2013 altijd belast is aan 25% roerende voorheffing, is dat niet altijd het geval voor een inkoopbonus. Overigens wordt het tarief van 25% naar 15% teruggebracht voor dividenden van kwalificerende vastgoed BEVAKS's. Een inkoopbonus is het positieve verschil tussen het bedrag dat men bij inkoop krijgt en het bedrag dat men oorspronkelijk gestort heeft. In mensentaal is dat gewoon het rendement of de winst. Dit rendement kan vrijgesteld zijn. Deze vrijstelling volgt uit de letterlijke lezing van artikel 21, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen. Goed nieuws dus.

Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op de vrijstelling van inkoopboni. Deze zijn ook wettelijk geregeld. Het betreft in zeer algemene bewoordingen de beleggingsvennootschappen met een gegarandeerd rendement (artikel 19, §1, 4° WIB) en beleggingsvennootschappen die voor meer dan 25% beleggen in schuldvorderingen zoals obligaties, zero bonds, kasbons,... (artikel 19bis WIB). In dit laatste geval is er belasting indien de beleggingsvennootschap buiten de EER is gevestigd of binnen de EER is gevestigd en een EU paspoort heeft. Als de belegger een onbelast rendement wenst te realiseren, is het dus zaak om goed bij de pinken te blijven. Indien je buiten de vrijstelling valt, geldt sedert begin dit jaar het tarief van 25%.

Daarnaast kan het rendement gerealiseerd worden door de verkoop van de aandelen in de beleggingsvennootschap. Dit is de gebruikelijke manier bij een BEVAK. De aldus gerealiseerde meerwaarde is onbelast in zoverre ze wordt gerealiseerd als door een 'goed huisvader'. Buiten het normaal beheer van een privé vermogen is de meerwaarde belast aan 33%. Dit heeft sommigen ertoe geïnspireerd om normaal belaste kapitalisatie BEVEK's te verkopen. Hierdoor wordt het rendement niet langer gerealiseerd middels een belaste inkoop. Eind 2012 heeft de wetgever hier evenwel een stokje voorgestoken. Aldus werd voor BEVEK's een nieuwe belasting ingevoerd. De aldus gerealiseerde meerwaarde wordt voortaan belast aan 25%.

De fiscaliteit van beleggingsvennootschappen is ongemeen complex. Er zijn brede vrijstellingen beschikbaar. Maar dan moet de belegger goed bij de zaak blijven. De vraag is natuurlijk wie gebaat is bij een dergelijke complexe en volatiele wetgeving. Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus.

Anton van Zantbeek

Advocaat Rivus

Types beleggingsvennootschappenEen BEVEK heeft een veranderlijk kapitaal, daar waar de BEVAK een vast kapitaal heeft. Een veranderlijk kapitaal betekent dat het kapitaal van de BEVEK wordt verhoogd indien een nieuwe belegger toetreedt en wordt verlaagd ingeval van een vertrekkende belegger. Het kapitaal is als het ware een accordeon. Niet zo voor een BEVAK. Wilt de belegger in- of uittreden, dan moet hij de aandelen van de BEVAK kopen of verkopen op de beurs. Ook kan een beleggingsvennootschap haar rendement oppotten of geheel of gedeeltelijk uitkeren aan haar aandeelhouders. Hoe een beleggingsvennootschap met haar resultaat omgaat, staat beschreven in de prospectus. Om te vermijden dat u de hele prospectus moet doornemen, heeft elke beleggingsvennootschap ook een samenvatting (verkorte prospectus of fact sheet). Daar vindt u de belangrijkste eigenschappen in meer toegankelijke taal opgesomd. BelastingTerwijl een dividend sedert 1 januari 2013 altijd belast is aan 25% roerende voorheffing, is dat niet altijd het geval voor een inkoopbonus. Overigens wordt het tarief van 25% naar 15% teruggebracht voor dividenden van kwalificerende vastgoed BEVAKS's. Een inkoopbonus is het positieve verschil tussen het bedrag dat men bij inkoop krijgt en het bedrag dat men oorspronkelijk gestort heeft. In mensentaal is dat gewoon het rendement of de winst. Dit rendement kan vrijgesteld zijn. Deze vrijstelling volgt uit de letterlijke lezing van artikel 21, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen. Goed nieuws dus. Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op de vrijstelling van inkoopboni. Deze zijn ook wettelijk geregeld. Het betreft in zeer algemene bewoordingen de beleggingsvennootschappen met een gegarandeerd rendement (artikel 19, §1, 4° WIB) en beleggingsvennootschappen die voor meer dan 25% beleggen in schuldvorderingen zoals obligaties, zero bonds, kasbons,... (artikel 19bis WIB). In dit laatste geval is er belasting indien de beleggingsvennootschap buiten de EER is gevestigd of binnen de EER is gevestigd en een EU paspoort heeft. Als de belegger een onbelast rendement wenst te realiseren, is het dus zaak om goed bij de pinken te blijven. Indien je buiten de vrijstelling valt, geldt sedert begin dit jaar het tarief van 25%. Daarnaast kan het rendement gerealiseerd worden door de verkoop van de aandelen in de beleggingsvennootschap. Dit is de gebruikelijke manier bij een BEVAK. De aldus gerealiseerde meerwaarde is onbelast in zoverre ze wordt gerealiseerd als door een 'goed huisvader'. Buiten het normaal beheer van een privé vermogen is de meerwaarde belast aan 33%. Dit heeft sommigen ertoe geïnspireerd om normaal belaste kapitalisatie BEVEK's te verkopen. Hierdoor wordt het rendement niet langer gerealiseerd middels een belaste inkoop. Eind 2012 heeft de wetgever hier evenwel een stokje voorgestoken. Aldus werd voor BEVEK's een nieuwe belasting ingevoerd. De aldus gerealiseerde meerwaarde wordt voortaan belast aan 25%. De fiscaliteit van beleggingsvennootschappen is ongemeen complex. Er zijn brede vrijstellingen beschikbaar. Maar dan moet de belegger goed bij de zaak blijven. De vraag is natuurlijk wie gebaat is bij een dergelijke complexe en volatiele wetgeving. Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus. Anton van ZantbeekAdvocaat Rivus