Bij gebrek aan een duidelijke definitie van wat een duurzaam beleggingsproduct is, heerst er al lange tijd verwarring onder beleggers. Particulieren begrijpen niet waarom een fonds dat als duurzaam wordt voorgesteld, toch kan investeren in sectoren zoals de olie- en de steenkoolproductie. Dat geldt vooral voor zogenoemde best-in-classstrategieën: producten die in alle sectoren beleggen, maar enkel in de ondernemingen die het hoogst scoren op ESG-criteria. ESG staat voor environmental, social en governance.
...