Vorige week vrijdag hing zowat iedereen in de financiële wereld aan de lippen van Fed-voorzitter Jerome Powell toen hij zijn toespraak gaf in Jackson Hole, de jaarlijkse ontmoetingsplaats van de centrale bankiers aan het eind van de zomer. Powell liet niet volledig in zijn kaarten kijken. Een overduidelijk antwoord op de vraag of de Fed dit jaar al begint met de afbouw van dat stimuleringsprogramma (maandelijkse aankopen van 120 miljard dollar aan vastrentend papier) kregen we niet. Maar hij zei ook niet dat er dit jaar niet begonnen zou worden.
...

Vorige week vrijdag hing zowat iedereen in de financiële wereld aan de lippen van Fed-voorzitter Jerome Powell toen hij zijn toespraak gaf in Jackson Hole, de jaarlijkse ontmoetingsplaats van de centrale bankiers aan het eind van de zomer. Powell liet niet volledig in zijn kaarten kijken. Een overduidelijk antwoord op de vraag of de Fed dit jaar al begint met de afbouw van dat stimuleringsprogramma (maandelijkse aankopen van 120 miljard dollar aan vastrentend papier) kregen we niet. Maar hij zei ook niet dat er dit jaar niet begonnen zou worden. Powell gaf wel aan dat op het domein van de inflatie-evolutie voldoende vooruitgang was geboekt en dat het voor die andere doelstelling - volledige tewerkstelling - de goede richting uitgaat. Met andere woorden: de economische data gaan het tempo bepalen en al zeker de maandelijkse banenrapporten. Te beginnen met deze week vrijdag het banenrapport voor augustus. Economen en strategen gaan uit van 750.000 nieuwe gecreëerde banen. Een hoog cijfer, maar wel minder dan de ruim 900.000 eenheden van de maand juli. Het kan vlak voor het weekend voor flink wat beweging zorgen op de financiële markten. Uitkijken dus. Het is ook uitkijken naar het einde van het Belgische resultatenseizoen, met deze week onder meer nog aandacht voor de cijfers van onder meer Ackermans & vanHaaren en dochter CFE, de petproducent Resilux en de lingeriefabrikant Van de Velde. Allemaal resultaten voor dinsdag, de laatste dagen van de zomervakantie.Het contrast tussen de zomer van 2021 en die van 2020 kan niet groter zijn. Vorig jaar steeg de goudprijs met 24,6 procent en de zilverprijs met 47,4 procent. Die pieken werden al in de zomer bereikt. Vandaag hangt de aankomende tapering van de Amerikaanse centrale bank als een strop rond de nek van de goudprijs. Het is een vreemde vaststelling dat de inflatie voor het eerst in decennia weer de kop opsteekt in de westerse wereld en dat het edelmetaal het net nu laat afweten. De inflatie en de goudprijs stegen tegelijk in de jaren zeventig en begin jaren tachtig, maar op lange termijn bekeken is die koppeling lang niet eenduidig. Enkel als de inflatie galoppeert, is er wel een duidelijk verband. Maar economen en beleggers lijken er nu van uit te gaan dat de inflatieopstoot tijdelijk is en dus niet uit de hand gaat lopen. De samenhang tussen toenemende economische onzekerheid en een hogere prijs van edelmetalen is wel een constante. De steile klim in het tweede kwartaal van vorig jaar was nog het best te verklaren door de onzekerheid waarin de wereldeconomie door de covid-19-pandemie was terechtgekomen. Nu ontbreekt die onzekerheid. De opmars van de deltavariant speelt wel op de achtergrond, maar het positieve gevoel van de heropening van de economie en de normalisering van het leven overheerst. Edelmetalen doen het vooral goed als de beurzen het slecht doen, maar ook omgekeerd. Die vaststelling moeten we vandaag opnieuw maken.Ook wij gingen ervan uit dat na de forse klim van vorig jaar een correctie zou volgen, maar we verwachtten niet dat die zo lang en zo diep zou zijn. Het herstel in het voorjaar leek al op het einde van de terugval te wijzen. Maar tijdens de zomermaanden zijn we teruggevallen tot het niveau van maart. Toch heeft de huidige zwakte ons vertrouwen in het langetermijnpotentieel van de edelmetalen niet aangetast. We herhalen dat we bezig zijn aan een seculaire, langdurige haussemarkt van de edelmetalen die nog vele jaren zal meegaan. De combinatie van het extreem soepele budgettaire en monetaire beleid heeft geleid tot een wereldwijde schuldenpandemie. Die zal op termijn tot ontwrichtingen leiden op de financiële markten.Toch zijn we een stuk minder zeker over het potentieel op korte termijn. Een snel en fors herstel behoort de komende weken nog altijd tot de mogelijkheden. Anderzijds betekent een terugval onder de steunniveaus van maart dat de tussentijdse terugval sinds de piek van de zomer van 2020 nog altijd niet is afgerond. Dan moeten we zo goed als een kruis maken over het potentieel van de goud- en zilvermijnaandelen in 2021. Een vervolg van de stierenmarkt met nieuwe toppen zal dan voor 2022 en de volgende jaren zijn.