Een van de belangrijke ratios voor de beoordeling van de prestaties van de verzekeraars is de "combined ratio". Als deze verhouding kleiner is dan 1 of 100% verdient de verzekeraar geld.

Om deze ratio te berekenen, neemt de verzekeraar

de verschillende schadegevallen in een bepaald jaar in beeld (in het geval van Ageas is dit het boekjaar 2013) en waarvoor er compensaties tijdens datzelfde jaar zijn betaald. Eenmaal berekend wordt dit bedrag vergeleken met de in hetzelfde

jaar ontvangen premies.

Met betere operationele prestaties (de ontvangen premies stegen met 9%) is de "combined ratio" van Ageas voor het derde opeenvolgende jaar verbeterd.

Meer in detail blijft deze ratio voor België stabiel (99,9%), verbeterde deze voor het Verenigd Koninkrijk (98,4% tegenover 99,8%) dankzij solide prestaties in Woning en Auto en voor In Continentaal Europa bleef de "combined ratio" zeer sterk met 93,7% ondanks de negatieve impact van het slechte winterweer in sommige landen. Delaunay heeft een advies kopen.

Een van de belangrijke ratios voor de beoordeling van de prestaties van de verzekeraars is de "combined ratio". Als deze verhouding kleiner is dan 1 of 100% verdient de verzekeraar geld. Om deze ratio te berekenen, neemt de verzekeraar de verschillende schadegevallen in een bepaald jaar in beeld (in het geval van Ageas is dit het boekjaar 2013) en waarvoor er compensaties tijdens datzelfde jaar zijn betaald. Eenmaal berekend wordt dit bedrag vergeleken met de in hetzelfde jaar ontvangen premies. Met betere operationele prestaties (de ontvangen premies stegen met 9%) is de "combined ratio" van Ageas voor het derde opeenvolgende jaar verbeterd. Meer in detail blijft deze ratio voor België stabiel (99,9%), verbeterde deze voor het Verenigd Koninkrijk (98,4% tegenover 99,8%) dankzij solide prestaties in Woning en Auto en voor In Continentaal Europa bleef de "combined ratio" zeer sterk met 93,7% ondanks de negatieve impact van het slechte winterweer in sommige landen. Delaunay heeft een advies kopen.