Voor De Coensel moet er snel klaarheid worden gebracht met betrekking tot de wettelijke behandeling van achtergesteld kapitaal (secundaire achtergestelde obligaties en eeuwigdurende). Moeten ze door verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen al dan niet verplicht gewaardeerd worden tegen marktprijzen? Op Europees niveau moet een duidelijk kader worden doorgevoerd om deze zogenaamde mark-to-market onder bepaalde voorwaarden niet door te voeren. Hiermee zou men de verkoopgolf op de beurzen structureel een halt kunnen toeroepen. "Indien echter dit achtergesteld kapitaal zou moeten dienen om de verliezen aan de actiefzijde op te vangen dan wordt de druk extra verhoogd voor kapitaalinjecties om aan de solvabiliteitscriteria te voldoen. Als dit scenario het haalt dan houd ik mijn hart vast. Een financiële implosie behoort dan tot de mogelijkheden." De onzekerheid rond nationaliseringen van banken doet volgens de Petercam-beheerder ook geen goed. "Verschillende overheden hebben benadrukt dat dit geen optie is en ik geloof deze uitspraken. Indien die er uiteindelijk wel komen dan zal de aandeelhouder volledig worden weggeblazen."

Voor De Coensel komt het er op aan dat de regelgevende instanties en de overheid snel een consensus vinden over de wettelijke behandeling. "Het kan geen kwaad dat het CBFA of gelijkaardige organen in de ons omringende landen uitspraken doen over mark-to-market. Het geven van bepaalde indicaties kan de markten al geruststellen. Op Europees niveau zijn de instanties hard aan het werken om duidelijkheid te verschaffen. Een oplossing is in de maak maar het moet sneller gaan."

Banksector
De Coensel vindt dat de bankaandelen te zwaar zijn afgestraft. In de eurozone bedraagt de gemiddelde koers/tastbare boekwaarde (tangible of activa die direct ten gelde kunnen worden gemaakt - exclusief goodwill) van de bancaire sector 0,4. Deze indicator geeft eigenlijk impliciet aan hoeveel afschrijvingen de markt nog verwacht. Omgerekend rekent men op tussen de 600 à 800 miljard EUR extra afboekingen bij een tastbare boekwaarde die tussen de 1400 en 1700 miljard EUR wordt geschat. "Die vrees voor extra afschrijvingen is de hoofdreden waarom ING, KBC en andere financiële instellingen zo laag noteren op de beurs. Een extra hypothese hierbij is dat gemiddeld 13 à 14% van de uitstaande leningen onder de vorm van hypotheken en bedrijfskredieten niet zullen worden terugbetaald. Men gaat uit van die percentages omdat ze gezien zijn in de diepe recessies van Zweden in 1992 en van Spanje in 1993. Zelfs indien deze negatieve hypotheses en cijfers als uitgangspunt worden genomen, kunnen we besluiten dat de bancaire sector solvabel is en de huidige hysterie overdreven is. Rekenen we daarbovenop de toekomstige winstvooruitzichten mee, geholpen door een toenemende intermediatiemarge van de banken waardoor ze zichzelf snel herkapitaliseren, dan is de situatie beter onder controle dan de markt nu laat uitschijnen.

Voor De Coensel moet er snel klaarheid worden gebracht met betrekking tot de wettelijke behandeling van achtergesteld kapitaal (secundaire achtergestelde obligaties en eeuwigdurende). Moeten ze door verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen al dan niet verplicht gewaardeerd worden tegen marktprijzen? Op Europees niveau moet een duidelijk kader worden doorgevoerd om deze zogenaamde mark-to-market onder bepaalde voorwaarden niet door te voeren. Hiermee zou men de verkoopgolf op de beurzen structureel een halt kunnen toeroepen. "Indien echter dit achtergesteld kapitaal zou moeten dienen om de verliezen aan de actiefzijde op te vangen dan wordt de druk extra verhoogd voor kapitaalinjecties om aan de solvabiliteitscriteria te voldoen. Als dit scenario het haalt dan houd ik mijn hart vast. Een financiële implosie behoort dan tot de mogelijkheden." De onzekerheid rond nationaliseringen van banken doet volgens de Petercam-beheerder ook geen goed. "Verschillende overheden hebben benadrukt dat dit geen optie is en ik geloof deze uitspraken. Indien die er uiteindelijk wel komen dan zal de aandeelhouder volledig worden weggeblazen." Voor De Coensel komt het er op aan dat de regelgevende instanties en de overheid snel een consensus vinden over de wettelijke behandeling. "Het kan geen kwaad dat het CBFA of gelijkaardige organen in de ons omringende landen uitspraken doen over mark-to-market. Het geven van bepaalde indicaties kan de markten al geruststellen. Op Europees niveau zijn de instanties hard aan het werken om duidelijkheid te verschaffen. Een oplossing is in de maak maar het moet sneller gaan." Banksector De Coensel vindt dat de bankaandelen te zwaar zijn afgestraft. In de eurozone bedraagt de gemiddelde koers/tastbare boekwaarde (tangible of activa die direct ten gelde kunnen worden gemaakt - exclusief goodwill) van de bancaire sector 0,4. Deze indicator geeft eigenlijk impliciet aan hoeveel afschrijvingen de markt nog verwacht. Omgerekend rekent men op tussen de 600 à 800 miljard EUR extra afboekingen bij een tastbare boekwaarde die tussen de 1400 en 1700 miljard EUR wordt geschat. "Die vrees voor extra afschrijvingen is de hoofdreden waarom ING, KBC en andere financiële instellingen zo laag noteren op de beurs. Een extra hypothese hierbij is dat gemiddeld 13 à 14% van de uitstaande leningen onder de vorm van hypotheken en bedrijfskredieten niet zullen worden terugbetaald. Men gaat uit van die percentages omdat ze gezien zijn in de diepe recessies van Zweden in 1992 en van Spanje in 1993. Zelfs indien deze negatieve hypotheses en cijfers als uitgangspunt worden genomen, kunnen we besluiten dat de bancaire sector solvabel is en de huidige hysterie overdreven is. Rekenen we daarbovenop de toekomstige winstvooruitzichten mee, geholpen door een toenemende intermediatiemarge van de banken waardoor ze zichzelf snel herkapitaliseren, dan is de situatie beter onder controle dan de markt nu laat uitschijnen.